👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat: Nationella prov (20/21)

Skapad 2021-05-14 10:37 i Roslagsskolan Norrtälje
De nationella proven i engelska
Grundskola 9 Engelska
Resultaten för bedömningsstödet som ersatte de nationella proven i engelska läsåret 20/21.

Innehåll

 Nationella prov i engelska  består av:

  • del A (muntligt i par),
  • del B1 & B2 (läsförståelse + hörförståelse) 
  • del C (skriva).

Bedömning

Detta prov syftar till att stödja läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och är avsett att användas för att bedöma elevernas kunskaper mot kunskapskraven i engelska i årskurs 9. I de prov där ett provbetyg ges gäller inte skyldigheten att provresultatet särskilt ska beaktas vid betygssättningen då provet inte är ett nationellt prov och inte heller genomförs med samma förutsätt- ningar som vid ordinarie nationellt prov. ( www.skolverket.se)

Matriser

En
Nationella prov i engelska ht18-vt19

Nationella prov i engelska

EJ GENOMFÖRT PROVET
F (lägre skiktet)
F (högre skiktet)
E (lägre skiktet)
E (högre skiktet)
D
C (lägre skiktet)
C (övre skiktet)
B
A
Del A (tala)
Del B1 (läsförståelse)
Del B2 (hörförståelse)
Del C (skriva)