👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, arbetsområde: Växter och djur.

Skapad 2021-05-14 12:00 i Racklöfska skolan Åre
"Växter och djur". Vi kommer att arbeta med att gruppera och sortera växter och djur, växtens olika delar och livscykler för växter och djur.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om växter och djur i naturen. Vi kommer att sortera, gruppera och artbestämma både växter och djur, lära oss om växtens delar, lära oss om enkla näringskedjor och olika livscykler.

Innehåll

Syfte för arbetsområde:

Du ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen runt omkring dig.

Tidsperiod

Årskurs 1

Undervisningens innehåll: 

Du kommer att:

 • Gruppera och sortera växter och djur
 • Känna till blommans olika delar samt kunna jämföra likheter och olikheter hos olika blommor.
 • Artbestämma några växter och djur i vår närmiljö.
 • Känna till en livscykel för en växt och ett djur.
 • Samtala med klasskamraterna om dina upplevelser, frågor och tankar
 • Samtala, diskutera, skriva, rita och se film.

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • gruppera och sortera växter och djur.
 • använda NO-begrepp exempelvis art, stjälk, rot, blad, blomma, livscykler, djurarter.
 • beskriva livscykeln för en växt och ett djur.

Bedömningen sker fortlöpande medan vi arbetar med vårt tema: - när vi gör enkla undersökningar - vid arbetet med de olika uppgifterna - när vi jobbar med kahoot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Matris i NO årskurs 1

Året runt i naturen
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Du känner igen några olika blommor, träd och djur som finns i naturen.
Du visar att du kan flera olika arter i naturen och kan koppla dem till årstiderna. Du förstår att naturen påverkas under året och vet hur en del växter och djur påverkas.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Du kan berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Förmåga att hantera information.
Du kan namnge några få djur och växter.
Du kan namnge några djur och växter. Du kan göra enkla sorteringar av några djur och växter.
Du kan namnge några fler djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper, beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.