👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fullersta RO Dikter åk 2

Skapad 2021-05-15 17:16 i Stenmoskolan Huddinge
Arbete med dikter - läsa andras dikter och skriva egna.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är en dikt? Hur skriver man en dikt? Vi läser och lyssnar på andras dikter samt provar att skriva egna dikter.

Innehåll

Syftet med undervisningen (långsiktigt mål):

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Det ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Arbetsområde:

Du ska få lyssna till dikter av olika författare, kända och okända. Du kommer skriva egna dikter och att träna dig på läsa upp dina dikter med känsla och inlevelse. 

Konkreta mål:

 • Du vet vad en dikt är
 • Du vet att dikter kan se väldigt olika ut
 • Du har läst och hört olika typer av dikter
 • Du skriver egna dikter
 • Du skriver dikter med läslig handstil
 • Du ritar passande bilder till dina dikter

Bedömning:

Din förmåga att:

 • Skriva olika typer av dikter.
 • Läsa olika dikter. 
 • Läsa egna dikter för klasskamraterna
 • Förstå innehållet i dikter

 

Undervisning:

Du kommer att få: 

 • Lyssna på och läsa olika typer av dikter.
 • Skriva olika typer av dikter
 • Läsa upp dina dikter, för en kamrat, en mindre grupp eller hela klassen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3