👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2021-05-16 13:08 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du kommer få lära dig skillnaden mellan regel och lag, du kommer att få lära dig om processen i samhället från att brott begås till att straffet bestäms. Du kommer att resonera kring samhällets samhällsstrukturer och hur samhället kan förhindra att brott begås.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Vi kommer att lära oss om:

- Skillnad på regel och lag

- Från brott till straff - Vilka delar som ingår

- Brott - Vilka typer av brott

- Brott - Varför människor begår brott och vad samhället kan göra för att förhindra det

- Straff - Vilka typer av straff som finns

- Straff - Vilka konsekvenser kan fängelsestraff få

- Rättssäkert samhälle - Vad det är och varför det behövs

 

Arbetssätt i undervisningen

Vi kommer att arbeta med:

  • Undervisning med övningar och gruppdiskussioner
  • Film och efterarbete med filmen
  • Läsa och svara på frågor
  • Lära sig begrepp

Begrepp

Lag, Åklagare, Åtala, Bevis, Förhör, Vittne, Brott, Polisanmälan, Påföljd, Förundersökning, Anhålla, Häkta, Döma, Advokat, Domstol, Erkänna, Mened, Böter, Frikänna, Överklaga, Ed, Dom, Offer, Gärningsman, Skadestånd, Grov misshandel, Misshandel, SkyddstillsynBedömning

- Begreppsprov - Du ska kunna visa att du kan använda begrepp som hör till arbetsområdet Lag och Rätt.

- Prov - Du ska kunna visa att du kan använda dig av den fakta du lärt dig under arbetsområdet, du ska kunna visa att du förstår och kan se samband med olika samhällsstrukturer, du ska kunna visa att du kan undersöka samhällsfrågor samt resonera kring olika samhällsfrågor.

 

Tidsåtgång

v.19 - v. 23

 

Matriser

Sh
Lag och Rätt

Visar ej
Godtagbara kunskaper
Säker
Mycket säker
1.1 Kunna fakta (Prov)
Du behöver träna för att få grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
1.2 Se samband (Prov)
Du behöver träna på att beskriva samband inom olika samhällsstrukturer.
Du beskriver på ett enkelt sätt samband inom olika samhällsstrukturer.
Du beskriver på ett utvecklat sätt samband inom olika samhällsstrukturer.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt samband inom olika samhällsstrukturer.
1.3 Använda begrepp (Begreppsprov)
Du behöver träna på att använda begrepp.
Du använder begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder begrepp på ett bra sätt.
Du använder begrepp på ett mycket bra sätt.
2.1 Se samband (Prov)
Du behöver träna på att undersöka samhällsfrågor i din vardag och att beskriva samband.
Du undersöker samhällsfrågor i din vardag och beskriver samband på ett enkelt sätt.
Du undersöker samhällsfrågor i din vardag och beskriver samband på ett utvecklat sätt.
Du undersöker samhällsfrågor i din vardag och beskriver samband på ett välutvecklat sätt.
2.2 Resonera (Prov)
Du behöver träna på att resonera kring samhällsfrågor i din vardag.
Du resonerar kring samhällsfrågor i din vardag på ett enkelt sätt.
Du resonerar kring samhällsfrågor i din vardag på ett utvecklat sätt.
Du resonerar kring samhällsfrågor i din vardag på ett välutvecklat sätt.