👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sfi kurs C - planering för distansen

Skapad 2021-05-17 09:39 i Vuxenutbildningen Luleå Luleå VUX
Planering för en sfi-elev på distans kurs C
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Det här är din planering här på distansen. Du kommer att jobba med höra och läsa i Lunis. Skriva tränar du i uppgifter i Teams och tränar på att prata gör du med mig i Teams.

Innehåll

Kurs C

Månad 1-2 Intro   

 

 1. De fem första veckorna samlar du nya ord och då arbetar du själv i Lunis.
 2. Varannan vecka får du en ny läxa i Lunis. Observera deadline.
 3. Skriv frågor i vår privata chatt i Teams om du inte förstår något.

   

 

Månad 2 och framåt (eller när du är klar med kapitel Intro). 

 

 1. Nu ska du arbeta med kurs CD. Du får en läxa varannan vecka. Du tränar nu på höra och läsa i Lunis. Du tränar på skriva i uppgifter i Teams och du tränar tala med mig i Teams.
 2. Du måste boka ett möte med mig varje vecka. Du ska träna på att prata svenska. Till andra mötet ska du förbereda en presentation. Du ska prata i 2-3 minuter.
  Ämnen
  : min familj, min bostad, mitt bostadsområde, mitt arbete. Välj ett av ämnena
 3. Du ska nu börja träna på att skriva på svenska. Du hittar din skrivuppgift i planeringar i Teams. Du tränar på olika texttyper. Titta på videon och läs instruktionen (PDF-fil) innan du gör din skrivuppgift. Du måste visa att du förstår instruktionerna i videon och PDF-filen. Ditt mål är att skriva minst 100 ord. Observera deadline.
 4. När du är klar med ett kapitel i kurs CD i Lunis gör du ett kapiteltest. Du måste visa att du förstår det du arbetat med. Om du inte förstår måste du repetera kapitlet.

Månad 3 och framåt

 1. Efter cirka 3 månader ska du komma till skolan för att göra test i höra, läsa och skriva. Det är viktigt att du visar progression. Jag testar dig också i tala via Teams.
 2. Du fortsätter att jobba med kurs CD (grammatik, höra och läsa), skriva och tala. 
 3. Du gör tester regelbundet så jag kan följa din progression

Månad 7

 1. Nu börjar du vara i slutet av C-kursen och snart är det dags för ett nationellt prov. Jag som mentor bestämmer om du är redo att göra provet. Jag tittar på din progression och ser om du är i slutet av kurs C. Om du inte är i slutet av c-kursen fortsätter du jobba på kurs C

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven förstår återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen. Eleven förstår enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A
 • Eleven läser och förstår enkla texter i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven läser och förstår korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen, enkla informerande texter, tabeller och diagram samt för enkla resonemang om informationen. Eleven läser och förstår korta, tydliga instruktioner och föreskrifter.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A
 • Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och samtalspartner i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen. I samtalen framför och efterfrågar eleven åsikter, tankar och infor­mation på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A
 • Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och mottagare i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven beskriver och berättar i enkel form om personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A
 • Eleven skriver enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven skriver sammanhängande och begripliga berättande och beskrivande texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt informerande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A