👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21-22 Trollets förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2021-05-17 12:42 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Vi vill ge barnen

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Lpfö 18 s, 14)

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

På Trollets förskola har vi fokus på barnens språkutveckling i de vardagliga situationerna t.ex. genom att använda ord, begrepp, symboler och tecken i rätt sammanhang och på ett sätt som utmanar barnen. För att barnen ska komma vidare i sin språkutveckling. Pedagogerna använder i undervisningen olika typer av böcker dagligen för att barnen ska få en förståelse för att språkbruket ser olika ut i olika sorter av böcker. Vi vill också på lång sikt att barnen ska finna enkla kapitelböcker intressanta. Utifrån barnens intressen söker vi fakta i olika böcker, tex om växter och djur. Forskning visar på att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. Därför ska vi arbeta med högläsning.    

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Pedagogerna har högläsning av olika typer av böcker för att barnen ska få en större förståelse och kunna jämföra olika typer av böcker. Barnen har även tillgång till digitala böcker och på eget modersmål. Vi undervisar barnen i olika böcker och språkbruk, så som kapitelböcker, rim och ramsor, språkljud, gåtor, bl.a. Vi diskuterar tillsammans innehållet i texten. Vi samtalar kring ordets betydelse och vi använder ett situationsbundet abstrakt språk. Vi undervisar barnen i vilket sammanhang de kan använda nya ord vi stöter på under läsning. Vi utvecklar barnens förståelse för att det finns olika sätt att hitta fakta, inte bara digitalt. Vi ser över materialet och lärmiljön.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?