👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Tallen Solrosen ht 2020 - vt 2021

Skapad 2021-05-17 15:30 i Test Gubbängen förskola Stockholm Farsta
Förskola
Tallens projektberättelse runt arbetet med vår Kompisklubb.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visar de processer som barnen har varit en del av under året. 

 

Projektberättelse:

Vårt syfte med Kompisprojektet har varit att skapa en fin gemenskap mellan barnen och att arbeta med värdegrundsfrågor på olika sätt. Tanken har varit att binda samman kompisprojekt, rörelse och vistelse i skogen. Gemenskap och vänskap har gått som en röd tråd genom verksamheten. På så vis ser vi att läroplanens alla delar finns med, såsom Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande, Barns delaktighet och inflytande, Samarbete mellan förskola och hem.

Planeringen av projektet har hela tiden utgått från barnens tankar, idéer och behov. Ett viktigt exempel för barnen har varit att kunna och ha förmågan att lyssna på varandra. 

I början av höstterminen lades mycket fokus på den fria leken, vilket var viktigt för barnen. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek utmanar och stimulerar barnens motorik. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själv och andra människor. Därför har det varit viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva sin omvärld.

Med tiden såg vi att det fanns ett behov i gruppen med att lyfta värdegrundsfrågor och att arbeta mer med det. Vi startade Kompis projektet med att tillsammans göra en mind board , som vi sedan utgick ifrån.

Vi arbetade med att låta barnen reflektera, sätta ord på sina känslor och handlingar. Även att kunna sätta sig in i hur andra tänker och känner. Här utgick vi ifrån Linda Palms böcker " Vi " och " Du ". Barnen blev stärkta i och fick verktygen för att kunna klara av detta.

Barnen lekte gruppstärkande lekar och i vårt rörelseprojekt fick de olika uppgifter som skulle lösas tillsammans, tex att skapa bokstäver med kroppen.

Med tiden märkte vi att barnen blev bättre på att uttrycka tankar och åsikter så de kunde påverka sin situation. De har också utvecklat sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Detta ser vi genom att barnen är empatiska och måna om varandra, att det finns en stark gruppgemenskap. Barnen har gjort kompisarmband, självporträtt, tecknat olika känslor, skapat en kompis sol mm. Vi märker att detta arbete har varit viktigt för barnen, tex att de nu kan lösa konflikter lättare själva, att de är mer självständiga, hjälpsamma och att det finns ett fint samarbete mellan dem. Fina ledord har varit att "jag duger som jag är , jag får vara mig själv.

Under vårterminen har vi utgått från ett arbetsmaterial gjort av Linda Palm och Lisa Sollenberg. Vi har läst boken " Säg Stopp" och arbetat runt den. Den handlar om vikten av att säja stopp när det inte känns riktigt bra, att stopp även kan betyda nej. Ibland måste kompisar stoppas om de gör fel saker. Barnen har övat sig i att använda "stopphanden" gentemot varandra. De har bla målat sin hand röd och tryckt den på ett papper. Vi har också arbetat runt "Rocka sockorna" och vad det betyder.

All dokumentation har funnits tillgänglig för barnen inne på avdelningen. Här har barnen diskuterat, reflekterat över materialet som suttit uppe.

Mycket tid har lagts på reflektion mellan barn- barn och barn- vuxen.

Barnen har svarat på och reflekterat över en del frågor runt projektet. Vi har tittat på lärloggar och foton, bilder över verksamheten och på så vis gjort en utvärdering tillsammans med barnen. De berättade att mycket av idéerna kom från programmet Sommarlov, som många hade sett under sommaren. Härifrån kom tex iden om att göra varsitt kompisarmband, som de har haft på sig varje gång vi haft Kompisklubben. Ett barn berättade att de lekte Kompisklubben hemma hos dem och att de gjort armband. 

På frågan om varför vi just arbetat med det här projektet och vad de lärt sig var svaren; För att bli kompisar och att man inte ska slåss. Att man ska vara snäll mot varandra och att vara snäll mot sig själv.  Jag fick hjälp av kompisar att vara snäll mot mig själv och andra. Om man blir arg eller ledsen då kan man säja till en vuxen för då får man hjälp, det är viktigt! Båda kompisarna kan ha rätt på olika sätt, man kan tycka olika saker. Säja förlåt är jättebra. Det har varit roligt med alla lekar, tex "Släpp en liten fjäril", att göra armbanden och att trycka våra händer.

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18