👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema snöflingan vår-21

Skapad 2021-05-17 15:27 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Temaarbete Babblarnas värld

Innehåll

  • Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Syfte:

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper och intresse för naturen i vår närmiljö tillsammans med babblaren Dadda som står för naturvetenskap. Likväl vill vi utmana barnen i sitt skapande samt vara tillåtande i deras val av material så de kan utforska och upptäcka olika färger och former av skapande med hjälp av babblaren Diddi som står för skapandet.

 

Mål:

Barnen ska ges möjlighet att skapa en förståelse för djur och natur på ett lustfyllt och lärorikt sätt samt använda sig avlocka material vid skapande aktiviteter. Babblarna karaktärerna har läroplan som grund och för oss kommer det bli en inspirationskälla för olika aktiviteter.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla (Lpfö 18):

 

- självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 

Var är vi?

I nuläget använder vi oss av olika aktiviteter med Dadda och Diddi. Vi planerar att vara ute i största mån som vädret tillåter när det kommer till naturvetenskapliga aktiviteter med Dadda. Vi har påbörjat skapa Diddi med barnen och de tyckte de var jättekul. Nu har vi haft vår uppstart med Dadda och Diddi och vi har märkt att vi fått med barnens intresse. Härifrån går vi vidare med det vi upplever barnen tycker är roligt och det som skapar nyfikenhet.

 

Metod och genomförande: 

 

Vår målsättning är att kunna vara ute i vår närmiljö samt att använda oss av vårt skapande rum för att undersöka och utforska tillsammans med barnen. Dadda och Diddi kommer finnas med oss under våra aktiviteter, där de berättar för barnen vad som komma skall.

 

Dokumentation och utvärdering:

 

Vi dokumenterar barnens lärande genom observation, dokumentation och reflektion. Vi använder oss av iPad, mobiltelefonen som våra digitala verktyg och reflekterar tillsammans med barnen under exempelvis samlingar och under pedagogernas planering. Vi gör vårt arbete synligt genom vår Temavägg och unikum för våra vårdnadshavare. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------