👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-05-18 08:50 i Sanduddens skola Ekerö
Grundskola F
Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om:

 

· Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

· Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

· Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

· Argumenterande texters typiska språkliga drag. 

 

· Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte

Matriser

Argumenterande text

INNEHÅLL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver argumenterande texter med begripligt innehål
Du framför en åsikt och har minst ett argument som stödjer åsikten. Du håller dig oftast till ämnet.
Du framför en åsikt och har FLERA argument som tydligt stödjer åsikten. Du håller dig till ämnet.
Du framför en tydlig åsikt med FLERA argument som stöttas upp av fakta eller erfarenhet. Du har med minst ett MOTARGUMENT. Du håller dig till ämnet.

STRUKTUR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver texter med fungerande struktur
Du har en röd tråd i min text och din text innehåller: - en rubrik - inledning - argument - avslutning.
Du har en röd tråd i min text och din text innehåller: - En tydlig rubrik -Inledning med bakgrund till din åsikt - argument - avslutning . Du delar in texten i stycken på något ställe.
Du har en röd tråd i min text och din text innehåller: - En tydlig rubrik - Inledning med bakgrund till din text – argument -motargument och avslutning. Du delar in texten i stycken.

SAMBANDSORD/BINDEORD

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder några sambandsord (t.ex.: och, men) . Du använder några bindeord (t.ex.: för det första, sammanfattningsvis).
Du använder några OLIKA sambandsord (t.ex.: och, men, sedan, fast. Du använder några OLIKA bindeord (t.ex.: för det första, sammanfattningsvis, på grund av, eftersom).
Du använder några flera sambandsord (t.ex.: och, men, sedan, fast). Du använder flera bindeord (t.ex.: för det första, sammanfattningsvis, på grund av, eftersom).

SPRÅKLIG VARIATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver texter med språklig variation.
Du använder några synonymer så att du inte behöver upprepa samma ord.
Du använder FLERA synonymer eller omskrivningar. Du börjar dina meningar på olika sätt.
Du använder flera synonymer eller omskrivningar. Du börjar dina meningar på olika sätt. Du växlar mellan långa och korta meningar.

SKRIVREGLER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du sätter oftast ut punkt, utropstecken, frågetecken och stor bokstav på rätt sätt. Du stavar oftast rätt. Dina stavfel stör inte förståelsen.
Du använder skiljetecken och stor bokstav i stort sätt helt korrekt. Dina stavfel stör inte förståelsen.
Du använder skiljetecken och stor bokstav korrekt. Dina stavfel är ytterst få.