👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten X

Skapad 2021-05-18 09:19 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vad behövs för att en stad ska fungera? Vart kommer pengarna till det ifrån? Kan man arbeta på Kärleken? Vad ska man tänka på när man är i trafiken? Vad finns det för olika regler och skyltar? Hur kan man göra trafikmiljön bättre utanför skolan? Vad ska man tänka på när man cyklar? Det och mer därtill kommer vi att arbeta med under detta temat.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

* Du sak få lära dig vad ett samhälle behöver för att fungera.
* Du ska få lära dig några centrala samhällsfunktioner.
* Du ska få lära dig om några olika yrken och verksamheter som finns i ditt närområde.
* Du ska få lära dig varför vuxna arbetar och var pengarna kommer ifrån.
* Du ska få lära dig vad en diktatur och demokrati är.

 • Du ska få lära dig om olika regler i trafiken.
 • Du ska få lära dig om olika skyltar som finns i trafiken. 
 • Du ska få lära dig vad man ska tänka på när man cyklar. 
 • Du ska få lära dig varför det är viktigt att använda reflexer.

 

Hur ska jag lära mig?

* Du ska få arbeta kooperativt och fundera i din lärgrupp, över vad som behöver finnas för att en stad ska fungera.
* Du ska tillsammans med din lärgrupp, rita det ni har kommit fram till på stora papper.
* Du kommer tillsammans med din lärgrupp få olika uppdrag som handlar om det vi ska lära oss. 
* Du kommer får se på filmer (ex. Drömyrket), läsa faktatexter och intervjua era föräldrar om olika yrken.

 • Du ska få gå ut i trafiken på en promenad och spana efter "trafiktecken". Dessa pratar/skriver vi sedan om i klassrummet. 
 • Du lär dig genom att titta på film och lyssna på texter om trafik. 
 • Du ska få träna dig på olika skyltar och skriva vad de betyder. 
 • Du ska få bygga en ägghjälm. (samma syfte som cykelhjälmen har på vårt huvud.)
 • Du ska få fundera på vad man kan förändra runt skolan för att göra det säkrare för barnen att gå till och från skolan. 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

* Redogöra för några centrala samhällsfunktioner.
* Redogöra för olika yrken och verksamheter som finns i närområdet.
* Kort beskriva vad en diktatur samt demokrati är.
* Kort beskriva varför vuxna arbetar samt vad pengarna i skolan kommer ifrån.
* Ta del av information från media, välja den nyhet som väckte något i dig samt beskriva varför.

 • Du ska få skriva om vad några olika trafikmärken betyder. 
 • Du ska få skriva om vad det är viktigt att tänka på när man går/cyklar till och från skolan. (går i trafiken) 

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Du visar vad du har lärt dig genom att berätta om vad det finns i ert samhälle och hur det fungerar.
Du ska skriva vad några olika trafikmärken betyder.
Du ska få skriva om vad det är som är viktigt när man går/cyklar till och från skolan (går i trafiken).

 

Matriser

SO
Er_SO_år 1-2_ Vårt samhälle_vt-21 -- ht-21

Grund
Utmaning
Centrala samhällsfunktioner
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Kan berätta om några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Kan berätta om några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Kan också berätta varför dessa är viktiga i vårt samhälle.
Yrken och verksamheter i närområdet
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Kan berätta om ett par yrken och verksamheter i närområdet (Kärleken)
Kan berätta om flera olika yrken och verksamheter i närområdet (Kärleken).
Demokrati, diktatur
 • SO
Kan enkelt beskriva vad en demokrati och en diktatur är. Beskrivningen behöver inte vara helt korrekt.
Kan beskriva vad en demokrati och en diktatur är.
Arbete och skatter
Kan kort beskriva varför vuxna arbetar samt var pengarna i skolan kommer ifrån.
Nyheter
 • SO   3
Kan ta del av enkla nyheter från media, välja ut en nyhet som väckte något i dig.
Kan ta del av enkla nyheter från media, välja ut en nyhet som väckte något i dig samt förklara vad det var som gjorde det.
Trafiksäkerhet
 • SO   3
Kan nämna ett par saker som är viktiga att tänka på i trafiken när jag går till och från skolan. (t.ex. se sig för när man går över vägen, gå på övergångsställen, använda reflex.)
Kan nämna flera saker som är viktiga att tänka på i trafiken när jag går till och från skolan (t.ex. se sig för när man går över vägen, gå på övergångsställen, använda reflex).
Trafikmärken
 • SO  1-3
Känner till ett par vanliga trafikmärken som finns i närområdet (t.ex cykelbana, gångbana, övergångsställe) samt berätta vad de betyder.
Känner till flera vanliga trafikmärken som finns i närområdet (t.ex cykelbana, gångbana, övergångsställe) samt berätta vad de betyder.