👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2021-05-18 09:52 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Fysik
Överallt omkring oss finns det elektriska apparater. För att de ska fungera måste vi stoppa kontakten i vägguttaget eller använda ett batteri. Men vad är det som gör att apparaterna fungerar? Vad är det som gör att en lampa lyser? Var kommer egentligen strömmen ifrån? Vi använder elektricitet varje dag till många olika saker. Vi har svårt att tänka oss ett liv utan den. Men elektricitet kan vara farlig om du inte vet hur du ska hantera den på rätt sätt.

Innehåll

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska efter arbetet
- veta vad som menas med elektricitet
- känna till elektriska kretsar och veta hur de kan kopplas ihop
-kunna förklara hur enkla elektriska föremål fungerar
-känna till innebörden av begreppen; kontakt, vägguttag, batteri, elledning, statisk elektricitet, elektriskt ström, motstånd, elektrisk spänning, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning

 

Undervisning - arbetssätt

Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- lyssna på muntliga genomgångar
- läsa och diskutera gemensamt texter från Gleerups digitala läromedel
- göra praktiska försök
- titta på filmer och bilder
- jobba med begrepp

Elevinflytande

Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

Bedömning

Bedömning sker mot kunskapskraven i fysik 4 - 6.

Bedömning kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter
- när du arbetar i grupp och enskilt
- när du redovisar skriftligt och muntligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6