👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik styr- och reglerteknik åk 7

Skapad 2021-05-18 10:01 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Teknik
I det här projektet får eleven fördjupade insikter om teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, förslag till lösningar i form av skisser, ritningar och modeller som hela tiden testas och omprövas. Eleven får också lära sig bygga egna konstruktioner med användning av enkla mekanismer för t.ex. kraftöverföring, lära sig grunderna i enklare styr och reglerteknik, t.ex. elektronik och blockprogrammering i micro:bit

Innehåll

Teknik styr- och reglerteknik

Egen konstruktion

Uppdrag:

Ni ska konstruera en modell av en apparat som har någon form av mekanism där en rörelse överförs till ett annat ställe och ändrar slaget av rörelse. 

 

Mekanismen kan också påverka  kraften/hastigheten på rörelsen så att den på något sätt ändras. Vidare ska apparaten drivas av någon form elektrisk motor eller servo. Den kan också ha någon form av inbyggd pneumatik som hjälp. För att kontrollera apparaten kan ni programmera en micro:bit att styra en servo så att den t.ex. startar och/eller styr er apparat.Apparaten ska ha ett bestämt syfte och uppfylla följande krav: 

På något sätt hjälpa oss människor med ett behov, t.ex. 

städhjälp (förslag på olika syften)

förflytta ett föremål till papperskorgen, 

sopa bänken 

torka av en yta

matlagningshjälp

mäta upp en matsked som töms

lägga upp mat på tallriken

flytta eller fylla chipsskål

annat

hjälp att starta t.ex. diskmaskinen

öppna lock till en burk (soptunna, kattmat)

 

Vara byggd enligt miljömässiga principer, t.ex. så ska återvunna material i första hand användas såsom mjölkpaket, pet flaskor osv. 

Ha en genomtänkt design, både estetiskt och funktionellt.

 

I utvecklingsarbetet ska du följa de olika faserna i arbetsgången (här nedan).

 

Arbetsgång:

 1. Idé

Vilken funktion? Vilket behov? Förslag till lösningar? Design?

Anteckna i egen personlig loggbok som beskriver vad som händer vid varje lektion.

 1. Skiss

Skiss som beskriver konstruktionen.

Glöm inte loggboken som beskriver vad som händer vid varje lektion.

 1. Materiallista

Vilket material behövs?

 1. Ritning

Ritning av konstruktionen med mått, en del ska vara skalenlig på ritningen.

 1. Bygga 

Bygg konstruktionen enligt din ritning.

 1. Prova

Testa din konstruktion.

 1. Utvärdera

Hur gick det? Fungerade den som du tänkt det? Vad kan förbättras?

 1. Ändra upprepa 6-8 vid behov

Gör förändringar

 1. Sammanfatta

Enkel rapport som sammanfattar ditt arbete, utifrån din loggbok.

 1. Redovisa

 

Redovisa ert arbete för varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Teknik

Kunskapskrav

Lägre
Högre
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbete
Pröva möjliga idéer Enkla fysiska modeller. Bidra till lösningar som leder framåt
Pröva och ompröva möjliga idéer Utvecklade fysiska modeller. Hittar med lite hjälp lösningar som leder framåt.
Systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer. Välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller. Hittar lösningar som leder framåt.
Dokumentation
av arbetet med skisser , ritningar och modeller samt arbetsprocessen i en loggbok.
Enkla dokumentationer. Intentionen till viss del synliggjord
Utvecklade dokumentationer. Intentionen relativt väl synliggjord
Välutvecklade dokumentationer. Intentionen väl synliggjord
Resonemang
kring material och dess användning i tekniska lösningar. Samt resonemang kring val av tekniska lösningar och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang