👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotoparafras av klassisk konst

Skapad 2021-05-18 12:43 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Bild
I denna uppgift skall ni beskriva och parafrasera ett valfritt verk från konsthistorien med hjälp av fotografi. Man kan välja mellan att återskapa bilden så exakt man kan, eller om man vill göra en mer ”modern tolkning” – till exempel Nattvarden i bambamiljö. OBS! Det är fortfarande viktigt att man tänker igenom bildens komposition. Ni bedöms på hur likt ni lyckas återskapa bilden utifrån olika bild-komponenter, t.ex. bildutsnitt, perspektiv, ljus, miljö, kroppspositionering, ansiktsuttryck osv.

Innehåll

Vad?

Du kommer att göra det som kallas för en parafras, alltså en variant av/kommentar till ett känt konstverk. 

Du kommer att försöka återskapa så många bildkomponenter att det är lätt att känna igen vilken bild du har utgått ifrån. Men, du får också lov att göra om delar av bilden och på så sätt göra en kommentar av originalverket, t.ex. genom att ta ett foto som efterliknar Mona Lisa (tavlan av Leonardo da Vinci) men där du lägger till en skolfoto-miljö. 

 

Hur?

1.     Välj ett verk från konsthistorien som du vill parafrasera. Det kan vara från epokerna som vi gått igenom, eller en senare. Här kan du leta efter en bild: Google Arts and Culture. 

OBS!
Du hittar lättast en bild om du går in på "Explore" och sedan väljer en av kategorierna: artist, medium, art movements. 

2.     I ett gruppsamtal ska du sedan noga beskriva hur bilden ser ut utifrån: motiv, vinkel, färger, ljus och bildutsnitt. Beskriv även kroppsspråk och ansiktsuttryck. Du kan låtsas att du skall beskriva bilden för en som inte kan se.

3.     Fundera ut hur du skulle vilja återskapa bilden – och ta hjälp av inspirationsbilderna för att få uppslag på hur man kan göra: Inspiration - Bored Panda

4.     Ta hjälp av mig, varandra eller familj hemma för att fotografera – använd gärna miljöer som påminner om originalbilden

5.     Lämna in ditt foto på lärloggen på Unikum, tillsammans med 3 foton/filmer som visar processen. 

 

När? 

Senast fredag v.20 lämnar du in ditt arbete. Då har du haft fem veckor att genomföra uppgiften. 

 

Bedömning

I matrisen ser du vilka delar av kunskapskravet som uppgiften täcker och bedömningsnivåer. 

 

Matriser

Bl
Parafras - fotouppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla idéer
Du bidrar till att utveckla idéer för hur du kan skapa din parafras.
Du utvecklar delvis egna idéer för hur du kan skapa din parafras.
Du utvecklar egna idéer för hur du kan skapa din parafras.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Framställa bilder
Du har skapat en parafras med ett enkelt bildspråk som påminner om originalbildens motiv, bildutsnitt, vinklar, färger och uttryck.
Du har skapat en parafras med ett utvecklat bildspråk som om relativt tydligt refererar till originalbildens motiv, bildutsnitt, vinklar, färger och uttryck.
Du har skapat en parafras med ett välutvecklat bildspråk som tydligt refererar till originalbildens motiv, bildutsnitt, vinklar, färger och uttryck.