👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travel guide v.19-22

Skapad 2021-05-18 13:53 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Tell someone about a destination; what sights to see, how to get around, and facts about the place.

Innehåll

A travel guide

Travel guides usually include suggestions för places to go and sights to see. Use the travel guides on pages 134-141 as a model and make your own guide. 

 1. Begin by describing your destination. (Climate, wildlife, city/countryside, population etc.)
 2. Make at least two suggestions of things to do and sights to see. Describe each one and explain why it is worth a visit. 
 3. Show pictures. 
 4. Finish with your own opinion of this destination. 
 5. Include a list of sources. 

Uppgifter

 • Travel guide

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
A trip to the U.S. - muntlig presentation

Rubrik 1

Når ej målet
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Anpassning /Innehåll
Du är bunden till ditt manus och håller dig huvudsakligen till det
Du visar att du kan uttrycka dig delvis utan stöd av ditt manus ------------------ UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du visar att du i stort sett kan uttrycka dig fritt -------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttal
Ditt uttal förhindrar inte att budskapet går fram ------------ UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig begripligt.
Ditt uttal är till största del korrekt. ------------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig relativt tydligt
Ditt uttal är till nästintill korrekt. ------------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt
Flyt
/
Du kan prata nästan obehindrat ---------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig med visst flyt
Du pratar obehindrat ---------- UR KURSPLANEN I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig med flyt
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd av ord och fraser --------------------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven uttrycka sig enkelt.
Du använder ett bredare ordförråd ---------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat och relativt tydligt
Du använder ett bredare och mer nyanserat ordförråd --------- UR KURSPLANEN: I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat och tydligt