👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att hålla tal år 7 v. 15-20

Skapad 2021-05-18 14:47 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
" Ett bra tal är ett personligt tal". Det går att prata om nästan vad som helst, men det finns en regel: Det måste vara din upplevelse, din resa, din bild eller ditt minne.

Innehåll

Du ska skriva ett tal om något som är viktigt för dig; ett husdjur, ett syskon, en plats, en idrott, ett minne av något eller någon.  Du arbetar i en mindre responsgrupp där du får hjälp och stöd i ditt skrivande och ditt framförande. I slutet av arbetsområdet håller du ditt tal för klassen. Det är både ditt skrivna tal och ditt muntliga framförande som bedöms.

 

Koppling till läroplanen

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll

Tala, lyssna, samtala:

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

Läsa och skriva:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Berättande texter och sakprosatexter:

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser

Sv
Hålla tal

Ej E
E
C
A
Muntlig presentation
Eleven kan ännu ej förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
Talet har ett enkelt och till viss del underbyggt innehåll med enklare beskrivningar. Redovisar innehållet. Ger exempel från egen erfarenhet.
Talet har ett utvecklat och till relativt underbyggt innehåll med utvecklade beskrivningar. Förmedlar och reflekterar innehållet. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget. Råd viss balans mellan personligt och allmänt.
Talet har ett välutvecklat och välunderbyggt innehåll med välutvecklade beskrivningar. Förmedlar, reflekterar och värderar innehållet. Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget.
Struktur
Talet har en inledning eller avslutning. Det finns en begriplig röd tråd i talet.
Talet har en relativt välfungerande inledning och avslutning och ett försök görs till att knyta samman dem. Det finns en tydlig röd tråd i talets delar och delarna hänger ihop.
Talet har en välfungerande inledning och avslutning som knyts samman. Talets alla delar hänger smidigt ihop och övergångarna flyter.
Kommunikation och mottagare
Läser en del innantill och har viss ögonkontakt med publiken. Talar tydligt och varierar rösten ibland. Har viss inlevelse.
God inlevelse - en del kroppsspråk – inte alltid medvetet - varierar rösten en del - ganska god ögonkontakt / läser en del innantill Talar tydligt största delen av talet och betonar en del. Tar vissa pauser.
Mycket god inlevelse; - använder kroppsspråk medvetet - varierar rösten efter innehållet - god ögonkontakt Talar tydligt och med gott tempo – betoningar är anpassade efter innehållet. Tar pauser vid behov.
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. ordval och förklaringar. Har ett försök till retoriskt stilgrepp.
Använder ett i relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. ordval och förklaringar. Har retoriskt stilgrepp som används i talet men inte alltid helt passande.
Använder ett välfungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. ordval och förklaringar. Har retoriskt stilgrepp och dessa används på ett passande sätt i talet.
Att skriva texter
Eleven kan ännu ej visat förmågan att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller ännu ej gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.