👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral vt 2021

Skapad 2021-05-18 15:16 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Som människa ställs man ofta inför många svåra val. Du gör moraliska val hela tiden. Är det någon gång rätt att bryta mot reglerna? Dina beslut påverkas av den moral du har. Etik är läran om moral - det vill säga vad som är rätt och fel. I det här arbetsområdet kommer du få ta ställning till vad som kan tänkas vara rätt eller fel och lära dig om de olika etiska modellerna.

Innehåll

I detta arbetsområdet kommer vi lära oss vad etik och moral innebär. Vi kommer studera olika etiska modeller och prova olika etiska dilemma utifrån modellerna. Till vår hjälp kommer vi använda oss av filmer, gruppövningar och föreläsningar. Vi kommer även diskutera mycket under lektionstid som en del i bedömningen.

Vi kommer avsluta arbetsområdet med en gruppdiskussion där ni får resonera kring ett par händelser och använda er av de etiska modellerna i ditt resonemang. Datum för gruppdiskussionen är tisdagen 25 maj. 

Uppgifter

  • Sidor från boken

  • etiska modeller

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
    Re
  • Centralt innehåll
  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
    Re  7-9

Matriser

Re
Religionskunskap: Etik och moral

E
C
A
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.