👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Volym, vikt och längd.

Skapad 2021-05-18 15:28 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Vi jobbar med mätning, jämförelse och uppskattning av längd, massa, och volym. Vi använder vanliga måttenheter och gör beräkningar.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Tema introduktion av volym, vikt, längd och tid. Vi jobbar praktiskt och gör gemensamma arbetsuppgifter som vi löser i grupper och enskilt.

Innehåll

Elevdel

Mål

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet. Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider.
 • Du ska kunna använda vanliga måttenheter och göra omvandligar mellan dessa.

Undervisning

Så här arbetar vi för att du ska utvecklas mot målen.

 • Vi arbetar praktiskt för att förstå sambandet mellan olika måttenheter.
 • Vi arbetar i grupp

Bedömning


Det som bedöms är hur väl du visar din förmåga att:

 • Att förstå och använda begrepp som har med längd, massa, volym och tid att göra.
 • Att visa och förklara resultaten av genomförda undersökningar och beräkningar.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3