👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2021-05-18 16:15 i Gläntans förskola Nordanstig
Förskola
Ett av våra prioriterade mål på förskolan är digitalisering. Digitalisering finns överallt i vår omgivning och det är viktigare nu än någonsin att ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat kompetens inom området. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Innehåll

Var är vi?

Vi arbetar redan med projektorer både fast och bärbar, ipad med pedagogiska appar, video och kamera.

Vi vill introducera, utforska och utveckla digitalisering i förskolan. 

Vart ska vi?

Vi vill väcka nyfikenhet och utöka kunskapen inom digitalisering och programmering samt att barnen utvecklar sin källkritiska förmåga.

 

Hur gör vi?

Vi utökar våra appar och mer målinriktat mot de prioriterade mål vi har detta läsår.

Vi utvecklar arbetet med att introducera och arbeta med QR-koder.

Aktivt föra samtal och diskutera källkritik.

Programmera med våra Robotmöss.

Vi arbetar med Green Screen som ett verktyg för att på ett lustfyllt sätt börja prata källkritik.

Vi projicerar bilder till barnens lekmiljöer som ett komplement till leken. 

Vi ska erbjuda barnen en mer tydlig digitaliserad miljö i verksamheten där vi vuxna ska tänka på att använda våra digitala verktyg och vidareutveckla oss själva.

Vi använder Unikum som ett verktyg för dokumentation, reflektion och analys och där vårdnadshavare kan ta del av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18