👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

الفعل والفاعل والمفعول به

Skapad 2021-05-19 09:19 i Modersmålsenheten GR Linköping
درس مبسط عن المفعول به, اعرابه وموقعه من الكلام
Grundskola 5 – 7 Modersmål
المفعول به_تعريفه_اعرابه_موقعه في الكلام

Innehåll

يعرّف المفعول به لغةً بأنّه "ما وقع عليه فعل الفاعل"، نحو قولك: "قابلتُ خالداً"، المراد بها هنا : أنا قابلت خالدا. أي اننا علقنا فعل الفاعل على المفعول به ، فخالد في الأمثلة السابقة متعلق بالفعل "قابل"، وإنّ فهم الفعل "قابل" متوقفٌ على "خالد"، أو ما كان مكانه من المتعلقات، وعرّفه النحويون بأنّه "ما وقع عليه فعل الفاعل"، سواء أكان هذا الفعل مثبتًا، نحو: قولنا: "كتبَ التلميذُ الدرسَ"، حيث جاء الفعل في هذه الجملة هو الكتابة، والتلميذ أوقع الكتابة على الدرس، أم فعلاً منفيّاً، نحو قولنا: "لم يقرأ أحمدٌ القصةَ"


المفعول به دائما منصوب


استخرج المفعول به الموجود في الجمل التالية:


ـ يحترمُ الناسُ أباك.

ـ ينصر الله المؤمنين
ـ اصطدت عصفورين
ـ حرث الفلاح الأرض
ـ يستقبل أبي ضيوفه
ـ كتبت ليلى الرواية الأخيرة
ـ اشترى الفلاح ارضاً جديدةً
ـ غير ابي عمله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعط خمس جمل تحتوي على فعل_وفاعل_مفعول به
1ـ 
شكراً لجهودكم

Uppgifter

 • المفعول به في اللغة العربية

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9