👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dein Horoskop für die nächste Woche

Skapad 2021-05-19 11:38 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 9
Du ska skriva ditt eget eller någon annans horoskop på tyska.

Innehåll

Innehåll

Dein Horoskop für die nächste Woche                                    Pedagogisk planering för år 7 i tyska vecka vecka 21 - 22

Konkretisering av mål

Du ska lära dig adjektiv som du använder för att beskriva någon.

Arbete 

Du kommer att skriva ditt eget eller någon annans horoskop på tyska.

Redovisning

Du lämnar in din text (som du skriver på datorn) med tillhörande bild till mig för bedömning. Onsdag 2 juni skriver du ett glosprov. Du lär dig stjärntecknens namn på tyska och olika adjektiv du använder när du vill beskriva någon. 

Bedömning

Jag kommer bedöma ditt ordförråd och din språkriktighet.

Matriser

Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysk/ fransk/ spansktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder enkel grammatik.
Du försöker använda ny grammatik.
Du använder dig av ny grammatik.
att bygga meningar och uttrycka samband
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar ibland sakna verb, vilket påverkar begripligheten. Du startar dina meningar på liknande sätt.
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar.
Du varierar menings-byggnaden.
Du börjar variera starten av meningarna. Du börjar ibland med annan satsdel än subjekt.
Du startar ibland meningarna med en bisats.
Du försöker binda ihop satser.
Du binder ihop satser och stycken på olika sätt.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du använder svenska eller engelska.
Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i tyska/franska/spanska. Du förenklar det du vill skriva.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.