👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överskolningsmall avdelning till avdelning

Skapad 2021-05-19 11:51 i Vrenninge förskola Halmstad
Förskola
Denna mall ska skickas till VH när deras barn ska byta avdelning

Innehåll

Nu är det snart dags för ert barn att byta avdelning till oss på....
På vår avdelning arbetar..... och vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn.

(Bild på nya pedagoger)

Utifrån läroplanen är vårt mål med överinskolningen att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet. För oss är det då viktigt att ni och ert barn ska känna sig trygga med överinskolningen och därför är den individanpassad utifrån behov. Vi kommer att se utifrån ert barn och utifrån behovet skapa en trygghet under kommande tid.

Hur: Vi kommer redan nu att börja skapa trygga och lustfyllda möten med ert barn. Under de närmsta veckorna kommer vi och hälsar på i barnets verksamhet för att möta ert barn i sin trygga miljö. Vi kommer även vid ute aktiviteter ”uppsöka” ert barn och skapa tillfällen för att knyta an (Anknytningsteorin, Bowlby 2010)

Nästa steg i överinskolningen är att ert barn kommer och hälsar på på den nya avdelningen tillsammans med sin pedagog, det kommer göras vid några tillfällen tills dess att barnet är redo för överflyttningen.

Under vecka ... kommer vi att flytta över ”facket” tillsammans med ert barn för att göra det tydligt och inkluderande. Om ni är lediga eller om ert barn av någon anledning inte är här denna veckan kommer vi att flytta ”facket” när ni är tillbaka.

Vi kommer under (vecka/månad 4-6 veckor ca) ha ett uppföljningssamtal med er för att utvärdera hur överinskolningen kändes. Enligt Läroplanen ska vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen och därför är era åsikter viktiga för vår utveckling.

Vi kommer att ha samtal tillsammans med era nuvarande pedagoger för att diskutera relevant information för att skapa bästa förutsättningar för ert barn. Men finns det någonting ni är osäkra på eller något ni vill att vi på den nya avdelningen ska veta om så hör gärna av er. (Telefonnummer)
 
Med vänliga hälsningar, vi på ....

Kopplingar till läroplanen

  • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18