👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Toddlardagen

Skapad 2021-05-19 12:08 i Förskolan Mullhyttan Lekeberg
Förskola
Toddlare, Skogsknoppar och barn som är mellan 1-2 år är egentligen samma sak. Första tisdagen i Juni anordnar vi en Toddlardag och uppmärksammar dessa barn lite extra. Ofta fokus på rörelse.

Innehåll

I skogen får barnen efter sin egen förmåga träna motoriken och stärka musklerna i den mest fantastiska platsen för barnens utveckling. Naturen stimulerar alla sinnen och väcker barns naturliga nyfikenhet!

 

Var är vi?

Sen 2014 har förskolan haft Toddlardag. Det har blivit en tradition och sker alltid första tisdagen i Juni. Temana har sett lite olika ut under åren men det som har varit gemensamt är att fokus har legat på de minsta barnen på förskolan. Antal Toddlare varierar från år till år och vi pedagoger turas om att anordna aktiviteterna denna dag. 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska:

 • Möta naturen tillsammans med medupptäckande vuxna
 • Uppleva och upptäcka i sin egen takt
 • Ha roligt tillsammans i naturen
 • Utforska naturen med hela kroppen och alla sinnen
 • Få vana vid att vara ute i skogen

Hur gör vi?

2021- Vi anordnar en skogsknoppstig för alla Toddlare på förskolan. Utmed stigen får barnen träffa kända svenska djur, vi kanske stöter på ett hinder eller två som vi måste ta oss runt. 

Hur blev det?

 • Hur gick det?
 • Varför blev det så? 
 • Vad fångade barnens intresse?
 • Hur går vi vidare?
 • Vilka svårigheter stötte vi på?
 • Hur har vi jobbat med läroplanen?

 

 

 • Har vi uppnått de mål vi satte upp?

 • Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

 • Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

 • Vad tycker/upplevde barnen?

 • Vad har vi lärt oss?

 • Vad behöver vi utveckla/förändra?

 • Vilka lärdomar tar vi med oss? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18