👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5 - Kemi och miljö

Skapad 2021-05-19 13:11 i Svanberga skola Norrtälje
Kemi och miljö, baserat på "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen? Detta och mycket mer kommer du få reda på när du nu ska få fördjupa dig i ämnet kemi och miljö!

Innehåll

 

 

 

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem. ur "Koll på NO 5"

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken Koll på NO, och löser tillhörande uppgifter.
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar planeringar och utföranden av laborationer, och gör sedan en utvärdering utifrån den hypotes som ställdes.

Uppgifter

 • Laboration; Vilken färg finns i pennorna?

 • Laboration; Vilken färg finns i pennorna?

 • Laboration; potatismjöl

 • Laboration: Fattig mans lavalampa

 • Laboration: Fattig mans lavalampa

 • Laboration; potatismjöl

 • Laboration; potatismjöl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Kemi och miljö

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna förklara vad som menas med atomernas kretslopp
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om materiens egenskaper
Du har grundläggande kunskaper om materiens egenskaper.
Du har goda kunskaper om materiens egenskaper.
Atomer och molekyler
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Vattnets uppbyggnad och egenskaper
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan med stöd på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp och tre former.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp och tre former.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vattnets kretslopp och tre former.
Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du behöver hjälp för att kunna diskutera på ett enkelt sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du behöver hjälp för att kunna ge exempel på hur människan kan lösa problem med hjälp av kunskaper i kemi.
Du ger exempel utifrån dig själv, med viss koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med god koppling till samhälle och omvärld.
Vårt avfall
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du behöver hjälp när du ska föra enkla resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du för enkla resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.
Du för utvecklade resonemang kring materiens kretslopp kopplat till sophantering och källsortering.