👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Kapitel 5

Skapad 2021-05-19 14:08 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med algebra. Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Du kommer få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Det här kommer vi att jobba med

  • Algebraiska uttryck

  • Förenkla uttryck
  • Formler
  • Mönster

  • Ekvationer

  • Ekvationslösning

  • Problemlösning med ekvationer

Följande begrepp ska du lära dig:

 • Algebra
 • numeriska uttryck
 • algebraiska uttryck
 • Variabel
 • förenkla uttryck 
 • formel
 • mönster
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • vänster led - höger led
 • ekvationslösning
 • prövning

 

Arbetsmetoder

 • Genomgångar och diskussioner
 • Arbete i matematikbok Prio, kap.5
 • Problemlösning
 • Gruppuppgifter
 • Skriftligt prov

 

Bedömning

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

Du bedöms under lektionerna både skriftligt och muntligt. Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov. 

Matriser

Ma
Ämnesmatris - matematik

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Du behöver öva mer på att lösa problemuppgifter genom att välja metod och strategi som passar till uppgiften.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Du behöver öva mer på de olika grundläggande begreppen som hör till området "Bråk & procent".
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Du behöver öva mer på de olika grundläggande metoderna som hör till området "Algebra".
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet "Algebra" med tillfredställande resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet "Algebra" med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet "Algebra" med mycket gott resultat.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du behöver öva mer på att visa dina uträkningar.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Du behöver öva mer på att resonera kring uppgifter. Varför det är det rätt/fel osv.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.