👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Stormaktstiden, åk 5

Skapad 2021-05-19 15:21 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia
”Tiden som kommer efter Den nya tiden (Vasatiden) brukar vi i Sverige kalla för Stormaktstiden. Under denna historiska epok, som varande mellan åren 1611 och 1721, var Sverige som störst. Sverige hade då till och med en koloni i Nordamerika som hette New Sweden. Stormaktstiden inleddes då Gustav II Adolf var kung och avslutades med Karl XII. I slutet av stormaktstiden härjade den sista pestepidemin i Sverige, man tror att nära en tredjedel av Stockholms, Göteborgs och Malmös invånare dog.”

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska…

… kunna berätta om några händelser och personer under stormaktstiden,

… kunna berätta om vad gruvor och järnbruk fick för betydelse för samhället,

… kunna förklara varför olika typer av källor är mer eller mindre trovärdiga,

… kunna förklara och använda centrala historiska begrepp.

 

I undervisningen kommer vi att...

arbeta med material ur läroboken Boken om historia 2, digitala Gleerupsportalen historia, avsnitt ur serien Historieätarna, samt undervisningsfilmer,

värdera olika källor,

arbeta med uppgifter av olika slag.

 

Detta ska bedömas

Du kommer att få möjlighet att visa vad du kan genom att vara muntligt aktiv på lektionerna, kortare arbetsuppgifter och ett förhör i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

  • Prov Stormaktstiden torsdag 30/4

  • Prov Stormaktstiden torsdag 30/4

  • Prov Stormaktstiden torsdag 30/4

  • Läsläxa v. 14

  • Läsläxa v. 14

  • Läsläxa till v.14

  • Hi-läxa v. 21

Matriser

Hi
Historia åk 5 Stormaktstiden

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fakta
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. T.ex. vad som var utmärkande för stormaktstiden, drottning Kristina, m.m.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsak och konsekvens
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskutera orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt. T.ex. hur krigen påverkade människor, människors olika levnadsvillkor, arbetet i gruvan m.m.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskutera orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Hur vår historia påverkar oss idag
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. T.ex. vallonerna, vilka som bestämde i Sverige på 1600-talet, spår av stormaktstiden i den tid vi lever i m.m.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. T.ex. stormakt, envälde, ämbete, byråkrati, stat, reduktion, m.m.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Diskutera historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.