👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avloppsrör och Reningsverk

Skapad 2021-05-19 15:41 i Öllsjögårds förskola Kristianstad
Förskola
Barnen ska få en förståelse för kretslopp hur vattnet som vi redan använder kommer tillbaka till oss igen och viken funktion reningsverken har.

Innehåll

Vårtermin feb  2021

Denna projekt börjar vi med att reflektera från förra året vad vi har jobbat med . Vi läser boken igen ”vad händer när man spolar.”? Tillsamman tittar vi på film om reningsverket. sen pratar vi om hur alla har olika hem och hur deras hem ser ut om de kan hitta några rör . Vi bestämmer hur vi ska jobba , vi delar oss i små grupper där grupp 1 jobbar med badrummet, grupp 2 jobbar med vardagsrummet och grupp 3 jobbar med köket.

Vi gör väggar av kartong som vi delar i det tre olika rum.

 

Skapandet fortsätter i full fart ,barnen har skapat sina rum , det de har möblerat och hittat rör och var de ska sitta vi använder oss av fakta från böcker och digitala verktyg för att se hur rör kan se ut i tex badrummet. Vidare fortsätter vi med att skapa själva reningsverket de olika bassängerna. Vi pratar om vad som händer när smutsigt vatten kommer till reningsverket . Vad är det första som händer. Vattnet går igenom ett filter där allt skräp som slängs när i toalettstolen fångas upp och skickas till soptippen. Efter det så går det till ett annat bassäng där man filtrerar vattnet från bakterier som finns i vattnet . Sedan går det till en bassäng till, där man lägger till olika ämnen för att göra vatten rent. 

V 21 tisdag  Tillsammans avslutar vi denna projekt genom att barnen fick svara på lite frågor om vad de kan om reningsverket och vatten som vi dricker. 

Deras svar:

Vatten går genom rör

Vatten går runt

vatten kommer till reningsverk och där blir den ren

Reningsverket gör det rent med snälla bakterier

Det går ut till olika bassänger

Jag har lär mig att det är rör under badkar

Rent vatten kommer ut i havet 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18