👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ojämlika levnadsvillkor och ett hållbart klimat

Skapad 2021-05-19 16:24 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Geografi
Du har säkert hört talas om hur olika vi människor lever på jorden. En del människor lever i överflöd, andra klarar sig precis medan vissa lever i extrem fattigdom. I de allra fattigaste länderna saknas el, rent vatten, varierad mat och utbildning. Allt det vi i Sverige tar för givet. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om hur jordens resurser är fördelade. Du kommer också att ta del av människors arbete för att skapa en mer jämlik värld. I det här arbetsområdet kommer du också få arbeta med begreppet hållbar utveckling med fokus på miljön och vad vi kan göra för att den ska bli bättre. Du hör säkert talas om att temperaturen på jorden stiger. Du kanske funderar över vad som kommer att hända om den fortsätter att stiga och hur vi påverkar miljön genom vårt sätt att leva. Du kanske undrar hur ditt sätt att leva påverkar klimatet. Dessa frågeställningar kommer du att möta här, genom videor, quiz och test av ditt ekologiska fotavtryck. Du kommer att få tips på hur du lever mer klimatsmart.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna: 

 • berätta om människors olika levnadsvillkor.
 • ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • kunna använda begrepp som global utveckling, levnadsvillkor och extrem fattigdom. 
 • förklara hur ditt sätt att leva kan påverka miljön.
 • ge förslag på hur du kan leva mer miljövänligt. 

 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • global utveckling
 • Globala målen, 17 st
 • levnadsvillkor
 • hållbar utveckling
 • extrem fattigdom
 • naturresurs
 • ekologiskt fotavtryck
 • ekologisk hållbarhet
 • social hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet
 • förnybara energikällor
 • den globala uppvärmningen
 • växthuseffekten
 • fossila bränslen

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
geografi åk 6: Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor

Insats krävs
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.