👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsens pedagogiska planering för undervisning om insekter

Skapad 2021-05-19 16:47 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet vill vi utveckla barnens kunskap kring de djur, eller snarare insekter, som förekommer i boken om Lilla Ärtan.

Innehåll

 

VARFÖR?

Vi har valt detta just för att vi märker ett stort intresse för djur och natur i barngruppen. Eftersom boken om Lilla Ärtan innehåller ett stort antal insekter så passar detta tema väldigt bra att introducera för barnen. 

Undervisning

VAD?

Undervisningen kommer att handla om insekter, främst fjärilen, myran, nyckelpigan, flugan och biet som barnen redan har lite kunskap kring och ofta pratar om. 
Vi kommer att börja med att ta reda på vad som kännetecknar gruppen insekter, hur ser de olika insekterna ut, vad finns det för likheter och skillnader. Var bor alla insekter någonstans och vad har barnen själva för erfarenhet och tankar kring dem? 

Barnen ska exempelvis få möjlighet till ny kunskap om fjärilens olika stadier, myrans styrka och biets funktion, detta för att kunna förstå deras roll i naturens kretslopp. 

 

Metod

HUR?

Utifrån vad barnen upptäcker så kommer vi bygga vidare på deras funderingar och tankar kring de olika insekterna. Vi kommer ge möjlighet till skapande och undersökande via film, bilder, och upptäckande i närmiljön med luppar och förstoringsglas. 

Vi kommer även att tillverka vårt eget insektshotell inne på Måsen, som barnen kan leka med de plastinsekter som vi har, dels för att fortsätta på vårt tema hus, men också för att inspirera dem till lek och reflektion. En fjärilsmatare kommer även få en central plats utanför våra fönster, så vi förhoppningsvis kan följa fjärilarna inifrån. 

Vår rörelseträning kommer vi att använda oss av för att möjliggöra en förståelse i barngruppen om hur de olika insekterna på den rör sig. Lilla Ärtan är med genomgående då det är hans vänner som vi bygger vårt utforskande på. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18