👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikationens utveckling

Skapad 2021-05-19 17:30 i Österbyskolan Östhammar
Planering av området kommunikation åk 9 i teknik.
Grundskola 8 – 9 Teknik
Människor har i alla tider kommunicerat på olika sätt. Vi har kommunicerar genom ljud, skrift, signaler m.m. Utveckling av nya kommunikationsmedel har skett på gott och ont. Många har givit nya möjligheter, men kanske inte för alla till en början. Häng med på en resa från röksignaler och runor, via böcker, telegrafer och radio, till mobiltelefoner och annan modern teknik!

Innehåll

 

Du kommer i det här arbetsområdet att få lära dig mer om olika kommunikationssätt, fördelar och nackdelar med dem, samt vilka konsekvenser användandet har haft för individen, samhället och miljön.

Mål

 • Känna till olika sätt vi människor använt oss av för att ta kontakt och kommunicerat med varandra genom historien.
 • Känna till olika tekniska hjälpmedel vi använt oss av för att skicka och sprida information genom historien.
 • Kunna se positiva och negativa konsekvenser av olika kommunikationstekniker för människan, samhället och naturen/miljön.
 • Kunna använda tekniska begrepp som hör till området.
 • kunna analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen

Genomförande

tid: 

-Vi tittar på filmer för att få inspiration

- Skriva en text om några delar av kommunikationens utveckling där du resonerar runt drivkrafter i utvecklingen (varför utvecklingen sker) och konsekvenser rör människa, samhälle och miljö.

- Filmer

En rolig historia "kommunikationshistoria"

Uppfinningarnas århundrade- max 1800-tal

 

 

 

Bedömning

I texten ska du visa att:

- du kan resonera runt drivkrafter i utvecklingen

- du kan resonera runt olika konsekvenser för människa, samhälle och miljö.

 

Betygsstegen se matrisen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
kommunikation åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekvenser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekvenser.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera kan få olika konsekvenser.
analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.