👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2021-05-19 19:41 i Väskolan Kristianstad
Ett arbetsområde som behandlar jordens inre och yttre krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Jordytan påverkas av både människa och natur. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla följande förmågor:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera hur jordens egna processer påverkar jordytans former.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva jordens inre och yttre krafter.

 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

jordskorpa, Pangea, kontinent, mantel, kärna, magma, vulkanutbrott, lava, jordbävning, erosion, inre krafter (endogena), yttre krafter (exogena), kontinentalplattor, plattgräns.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
 • Vi kommer att läsa texter och svara på frågor.

 

Detta kommer att bedömas: (Se även bedömningsmatris)

 • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Din förmåga att resonera kring hur vulkan, jordbävning, erosion uppkommer samt hur människans handlingar påverkar jordytan.
 • Din förmåga att resonera kring vilka konsekvenser vulkanutbrott, jordbävning och erosion kan få för människor och natur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Jordens inre krafter åk 6

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Jordens inre krafter
 • Ge  4-6
Du kan med stöd av läraren beskriva jordens olika delar: .
Du kan beskriva jordens olika delar samt på ett enkelt sätt förklara hur processer i dessa kan förändra jordytan.
Du kan beskriva jordens olika delar samt på ett utvecklat sätt förklara hur processer i dessa kan förändra jordytan.
Du kan beskriva jordens olika delar samt på ett välutvecklat sätt förklara hur processer i dessa kan förändra jordytan. .
Naturkatastrofer
 • Ge  4-6
Du kan med lärarens stöd beskriva orsaker till någon naturkatastrof, exempelvis jordbävning.
Du kan på ett enkelt sätt både beskriva orsaker till någon naturkatastrof samt förklara varför dessa inträffar på vissa ställen på jorden men inte på andra.
Du kan på ett utvecklat sätt både beskriva orsaker till några naturkatastrofer samt förklara varför dessa inträffar på vissa ställen på jorden men inte på andra.
Du kan på ett välutvecklat sätt både beskriva orsaker till några naturkatastrofer samt förklara varför dessa inträffar på vissa ställen på jorden men inte på andra.
Geografiska begrepp
 • Ge  4-6
Du kan använda geografiska begrepp på ett delvis fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Människors levnadsvillkor
 • Ge  4-6
Du kan med stöd av läraren förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.