👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Minecraft

Skapad 2021-05-20 09:10 i Vätö fritidshem Norrtälje
Grundskola F
I undervisningen på fritidshemmet ska eleverna möta digitala verktyg och medier för kommunikation och framställning av olika estetiska uttryck.

Innehåll

Minecraft

Tidsperiod
V. 20 och fram till terminsslutet

 

Vad ska vi lära oss?

* Vad kännetecknar en stad? Eleverna ska i grupper diskutera och komma fram till vad som finns i en stad, vad som behövs för att en stad ska kunna fungera.

* Eleverna ska sedan i sina grupper bygga en varsin stad i minecraft

    * Eleverna ska få möjlighet att träna förmågor genom att prova på olika tekniker inom skapande och tänka kreativt i Minecraft.

 

 

Vårt mål är att eleverna:

Ska kunna samarbeta och diskutera i grupp.

Förmågor och centralt innehåll 

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

·      Digitala verktyg och medier för kommunikation.

·      Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

·      Ansvara för säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang

·      Byggande och konstruktion med hjälp av olika redskap och tekniker.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Eleverna delas in i grupper där de först får diskutera och skriva upp vad som behövs i en stad innan de börjar bygga i Minecraft

Eleverna ansluter sig till en vuxens värld, i ett kreativtläge, där de sedan får börja bygga upp sin stad.

Eleverna får bestämma vem som bygger vad och sedan samsas och turas om att bygga i staden.

 

Hur ser vi att vi når målet?

Vi observerar och dokumenterar under processens gång.

Slutet av temat utvärderar vi tillsammans med eleverna. Vi kommer att ställa frågor till eleverna såsom:

- Hur har det gått?
- Vad har ni lärt er?
- Något som var svårt?

Grupperna kommer i slutet att få visa upp sina städer för varandra på projektorn och berätta lite om varje byggnad, vad de tycker är viktigast att ha i en stad.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11