👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2021-05-20 09:20 i Lommarskolan Norrtälje
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Elektricitet.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta. Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Elektricitet

Mål:

 • Du ska veta att det finns två sorters elektricitet, statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Du ska veta vad elektrisk ström är.
 • Du ska känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår.
 • Du ska veta vilka två olika sorters laddningar det finns?
 • Du ska veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" när du har en sluten krets.
 • Du ska kunna ge exempel på material som leder ström.
 • Du ska veta vad en isolator är samt kunna ge exempel på olika sådana.
 • Du ska känna till att det finns seriekoppling och parallellkoppling och ge exempel på när de används och varför.
 • Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.
 • Du ska känna till hur en glödlampa är uppbyggd och hur den fungerar.
 • Du ska känna till hur ett batteri fungerar.
 • Du ska känna till hur det kommer fram ström till våra hus.
 • Du ska känna till farorna med el.

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • först vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den,
 • om material finns: genomföra kopplingar med elektriska komponter.
 • Kan diskutera kring olika energikällor som används för att skapa elektricitet samt deras påverkan för miljön och den hållbara utvecklingen.

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Eleverna kommer att om möjligt att få arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter.
 • Vi kommer att läsa i våra teoriböcker
 • Vi kommer att arbeta i våra arbetsböcker
 • Vi kommer att titta på film.
 • Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Magnetism och elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Kunna använda ord och begrepp som har med magnetism och elektricitet att göra
Du visar att du förstår något/några begrepp som du till viss del kan använda i samtal och text.
Du visar att du förstår flera begrepp som du ofta använder korrekt i samtal och text.
Du använder och förstår de flesta begrepp korrekt i samtal och text.
Metakognitiv förmåga
Reflektera och kunna hitta lösningar. Pröva och ompröva.
Du kan med hjälp av vuxet stöd reflektera över ditt arbete, och hitta nya lösningar och förbättringar när det behövs.
Du kan till viss del reflektera över ditt arbete och ibland hitta nya lösningar till förbättringar när det behövs. Du kan även till viss del ge omdömen och dela med dig av dina egna förslag till andra.
Du reflekterar över ditt arbete och kan hitta nya lösningar när det behövs. Du kan ge omdömen och dela med dig av dina kunskaper så att andra kan ta del av dem.
Analysförmåga
Kunna jämföra, se likheter och skillnad, påvisa samband
Du kan enkelt beskriva något samband som har med magnetism och elektricitet att göra
Du kan beskriva några samband som har med magnetism och elektricitet att göra.
Du kan redogöra för flera samband som har med magnetism och elektricitet att göra.
Metod
Kunna planera och genomföra en laboration/undersökning samt skriva en laborationsrapport
Du kan med viss hjälp strukturera och genomföra en undersökning och skriva en laborationsrapport.
Du kan till viss del strukturera och genomföra en undersökning. Du kan skriva en laborationsrapport, vid gemensam genomgång.
Du kan strukturera och genomföra en undersökning. Du kan skriva en laborationsrapport.
Kommunikativ förmåga - skriftligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer
Du kan mycket enkelt/ med viss hjälp, redogöra skriftligt för dina tankar och idéer.
Du kan redogöra skriftligt för en del egna tankar och idéer.
Du redogör skriftligt för tankar och idéer och kan även framföra argument för dina förslag.
Kommunikativ förmåga - muntligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer
Du deltar i muntliga diskussioner och genomgångar endast när du blir tillfrågad.
Du framför ibland egna tankar och idéer och deltar i diskussioner. Du ställer frågor ibland.
Du deltar gärna i diskussioner och kommer med egna tankar, idéer och argument. Du ställer gärna frågor.