👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5 VT21 - De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-05-20 12:33 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi arbetar med de Abrahamitiska religionerna och lär oss att se likheter samt skillnader mellan dem. Ett fokus ligger även på Kristendomens betydelse i Sverige.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om de Abrahamitiska religionerna (Judendomen, Kristendomen och Islam) för att sedan kunna resonera om likheter samt skillnader mellan dem. Vi fokuserar även på Kristendomen och dens betydelse för det svenska samhället förr och nu.

Metod/Arbetssätt

Under lektionerna kommer du att hämta kunskap om de Abrahamitiska religionerna genom att bland annat:

 • se på filmklipp om de olika religionerna på Studi
 • arbeta med frågor till de olika religionerna
 • delta i gemensamma genomgångar, enskilt arbete och arbete i grupp
 • redovisa en del av en religion tillsammans i grupp inför klassen

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna begrepp och centrala tankegångar inom de olika religionerna
 • kunna se likheter samt skillnader mellan de olika religionerna
 • resonera kring kristendomens betydelse förr och nu
 • använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om religion

Underlag för bedömning:

 • Läxförhör om de Abrahamitiska religionerna, en i taget
 • Prov om de Abrahamitiska religionerna
 • Muntligt och skriftligt deltagande på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion åk 5 VT21 - De Abrahamitiska religionerna

På väg mot nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Heliga platser, rum & personer. Ritualer, levnadsregler & högtider.
På väg mot nivå 1.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Kan se samband mellan de Abrahamitiska religionerna.
På väg mot nivå 1.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kristendom och dess betydelse
Kan grundläggande kunskaper om Kristendomen och hur den påverkat/påverkar.
På väg mot nivå 1.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.