👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens liv

Skapad 2021-05-20 14:33 i Kiaby skola Kristianstad
Du får följa tistelfjärilens larv till puppa, fjäril och sedan till ägg och åter till larv.
Grundskola 1 – 2 Biologi Svenska Bild
Du kommer få lära dig mycket genom att få ta hand om en egen fjärilslarv i klassrummet och följa dess utveckling.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Lgr11

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska vara säker på hur en fjäril utvecklas i alla stadier: ägg, larv, puppa och färdig insekt.
Du ska utveckla din förmåga att dokumentera fakta, främst i faktabilder.

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få sköta om en larv och följa hur den utvecklas. Du får studera larven och sedan fjärilen i både lupp/förstoringsglas. Du får beskriva den när den förändras, både muntligt och genom att skriva i din bok. Du får se filmer och läsa faktatexter. Du får vara med i klassrumsdiskussioner där vi diskuterar det vi ser och det vi läser om. 

Kommer att bedöma/dokumentation

I din egen bok skriver/ritar du ner det du ser och upplever, Där klistrar du även in foton, arbetsblad och faktatexter.
Ditt arbete bedöms i de diskussioner och samtal du deltar i och i den dokumentation du gör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv Bi Bl
En fjärils liv

Fjärilens livscykel:
Du kan beskriva några stadier i en fjärils liv.
Du kan beskriva alla fyra stadierna i en fjärils livscykel och berätta om omvandlingen.
Du kan beskriva alla fyra stadierna i en fjärils livscykel och berätta om omvandlingen som sker. Du kan också ge exempel på andra djur som genomgår omvandling.

Dokumentation,faktabilder

Du gör enkla bilder som du kopplar viss fakta till
Du gör bilder som innehåller vissa detaljer och du kopplar kortfattade fakta/förklaringar till.
Du gör bilder som innehåller många detaljer. Du skriver och förklarar fakta på ett utförligt sätt.