👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villekulla Vt-21

Skapad 2021-05-20 14:59 i 103411 Förskolan Ruddammen Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg?

Innehåll

Villekullas sammanfattning av "vattnets mystik".

Vi fortsatte på samma projekt som vi startade upp i höstas. Vi vill ge barnen en djupare förståelse i vattnets olika former, fast, flytande och gas. 

Vårterminen startade vi upp genom att undersöka vattnets fasta form, is och snö. Genom skapande och experiment fick barnen möta is och snö många gånger och på olika sätt. Genom barnens frågor har vi tagit oss vidare genom projektet och hittat nya spännande frågor att utforska. Vi har reflekterat tillsammans om projektet för att se så att barnen hänger med. Under reflektionerna tittar vi på bilder och barnen hjälper varandra att komma ihåg vad vi gjort under terminen. Vi vuxna ställer öppna frågor och stöttar när det behövs och tar ett steg tillbaks när det behövs. En framgångsfaktor som vi ser är upprepning, att hålla i och inte stressa vidare. Vi låter barnen pröva många gånger och på olika sätt. .

Vi har använt oss av en rad olika metoder och verktyg i vårt undersökande. Digitala verktyg i form av projektor och mikroskop ägg, skapande med olika material och olika tekniker. Vi har experimenterat, dansat vatten, sjungit vattensånger och läst böcker om vatten. Vi har fryst in vatten i olika formar och sett vad som hänt med vattnet i formen när det varit ute över natten och vad som händer med isen om den får stå inne i värmen. Vi har satt ord på olika begrepp och fenomen som vi undersökt under terminens gång. 

Vi har tagit varje tillfälle i akt att utforska vatten både planerat och mer spontant genom exempelvis vattenlek ute på gården när det regnat. 

I slutet av vårterminen har vi kommit tillbaks där vi började vid vattnets flytande form. Vi har även undersökt vattnets betydelse för växter. Vi ser att många barn har en uppfattning om hur vattnetskretslopp fungerar. "Is- vatten och så is igen". "Vattnet går runt, runt, runt".  Ett barn förklarar vattenånga: "Små små droppar vatten som stiger, blir moln och sen kommer regn". 

 

 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Volym

experiment

Bygg och konstruktion

 

 

 

 

 

Volym

densitet

antal

siffror

mönster

vikt

Sortering/ kategorisering

 

 

 

Nya begrepp

Dialog/ diskussion/reflektion

Sång/ rörelse

Skapande (lera, målning, snömålning etc. )

Tack

Kroppsspråk, peka, visa

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18