👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapligt pm om rasism i Astrid Lindgrens författarskap

Skapad 2021-05-20 16:49 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
I detta moment får du lära dig att läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär. Vi fokuserar på rasism och mångkultur i Astrid Lindgrens författarskap.

Matriser

Sve
Vetenskapligt pm om rasism i Astrid Lindgrens författarskap

E
C
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. − Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Texten innehåller slutsatser/en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. − Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. - Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. − Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. − Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten − Texten utmärks av objektiv saklighet. − Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. − Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. − Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckeindelningen är korrekt markerad. − Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckeindelningen är korrekt markerad. − Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. − Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är klart och bär upp elevens resonemang. − Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. − Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.