👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-05-20 18:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Inom arbetsområdet Lag och Rätt kommer du att få lära dig vad som händer när någon begår ett brott. Du kommer också att få lära dig nya begrepp, om olika straff och hur det går till under en rättegång.

Innehåll

Arbetsområde: Lag och rätt – Rätt och fel

Detta ska vi arbeta med:

Du kommer att få lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar och vilka olika personer/myndigheter som jobbar med brott och straff. Vi kommer att titta på tidsordningen från brott till straff, samt träna på att använda ord och begrepp. Du kommer att få fundera och resonera kring skillnaden mellan lagar, regler och normer.

Du kommer även få lära dig mer om människor rättigheter samt innebörden av dem. 

 

Mål – när du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- veta hur rättssystemet i Sverige fungerar,

- kunna redogöra vad som händer när ett brott begås,

- kunna resonera och värdera kring frågor som gäller brottslighet,

- kunna resonera kring rättigheter och skyldigheter i din vardag,

- förstå skillnaden mellan lagar och regler

- förstå innebörden av brott och straff, samt kunna använda ord och begrepp på rätt sätt.

 

 Så här kommer vi att arbeta:

- läsa och diskutera faktatexter, 

- titta på film,

- jobba med uppgifter utifrån instruktioner, faktatexter, filmer och diskussioner,

-  prata om svåra ord och begrepp,

- diskutera muntligt och skriftligt,

-  arbeta med enskilda uppgifter,

 

Det här kommer vi att bedöma:

-  din förmåga att delta i diskussioner – kommunikativ förmåga,

-  din förmåga att skriftligt diskutera och reflektera – analysförmåga, kommunikativ förmåga

- din förmåga att resonera kring samhällsfrågor som hör till området - analysförmåga,

- din förmåga att se orsaker och konsekvenser - analysförmåga

- din förmåga att använda och förstå begrepp – begreppsförståelse,

Matriser

Sh
Lag och rätt

På väg
Bra
Bättre
Bäst
Kommunikativ förmåga
Du kan argumentera och ta ställning till varför det behövs lagar i samhället. Du kan även motivera ditt ställningstagande
Du har ännu inte tillräckliga kunskaper, kan ta ställning och argumentera kring varför det behövs lagar i samhället. Du kan ännu inte motivera dina ställningstagande
Du har grundläggande kunskaper och visar med något argument att du kan ta ställning kring varför det behövs lagar i samhället. Du behöver träna vidare på att motivera dina ställningstagande.
Du har goda kunskaper och visar med ett par argument att du kan ta ställning kring varför det behövs lagar i samhället. Du visar också att du motiverar ditt ställningstagande
Du har mycket goda kunskaper, och visar med flera argument att du kan ta ställning kring varför det behövs lagar i samhället. Du visar också att du motiverar dina ställningstaganden, ger tydliga exempel och kan bemöta motargument
Analysförmågan
Du kan resonera om vilka konsekvenser det kan bli för den som begått ett brott (hur livet kan påverkas) Du kan även ge exempel och motivera dina tankar
Du kan ännu inte resonera om konsekvenserna av att ha begått ett brott
Du kan på ett enkelt sätt resonera om någon konsekvens (följd) av att ha begått ett brott Du behöver träna vidare på att motivera dina tankar.
Du kan på ett relativt utvecklat sätt resonera om ett par konsekvenser (följder) av att ha begått ett brott Du visar även att du kan motivera dina tankar
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om flera konsekvenser (följder) av att ha begått ett brott Du visar även att du kan motivera dina tankar och visar med tydliga exempel
Analysförmågan
Du kan resonera om varför vissa saker är olagliga, vilka orsaker det kan finnas till att människor begår brott samt vad man skulle kunna göra för att minska brottslighet
Du har ännu inte tillräckliga kunskaper för att resonera om varför vissa saker är olagliga eller om orsaker till att människor begår brott. Du kan ännu inte ge förslag på vad som skulle kunna minska brottsligheten
Du kan på ett enkelt sätt resonera om varför vissa saker är olagliga samt ge något exempel på orsak till att människor begår brott. Du kan även ge något förslag på vad som skulle kunna minska brottsligheten
Du kan på ett relativt utvecklat sätt resonera om varför vissa saker är olagliga samt ge ett par exempel på orsaker till att människor begår brott. Du kan även ge ett par förslag på vad som skulle kunna minska brottsligheten
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om varför vissa saker är olagliga samt ge flera exempel på orsaker till att människor begår brott. Du kan även ge flera förslag på vad som skulle kunna minska brottsligheten och motivera varför det skulle kunna minska brottsligheten.
Begreppsförmåga
Du kan förstå och förklara begrepp som hör till området "Lag och Rätt"
Du kan ännu inte förstå och förklara begrepp som hör till området "Lag och Rätt"
Du kan med viss säkerhet förstå och förklara begrepp som hör till området "Lag och Rätt"
Du kan med relativ säkerhet förstå och förklara begrepp som hör till området "Lag och Rätt"
Du kan med säkerhet förstå och förklara begrepp som hör till området "Lag och Rätt"
Begreppsförmåga
Du kan förklara skillnaden på en lag och en regel
Du kan inte ännu förklara skillnaden mellan en lag och en regel
Du kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan en lag och en regel Du behöver träna vidare på att visa med exempel
Du kan på ett relativt utvecklat sätt förklara skillnaden mellan en lag och en regel. Du visar med något exempel.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara skillnaden mellan en lag och en regel. Du visar med flera exempel.