👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnebergas projektsammanfattning Vt.21

Skapad 2021-05-21 07:38 i 103411 Förskolan Ruddammen Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är projektsammanfattning där en utvärdering av projektet görs i slutet av terminen/läsåret. I denna gör vi en analys av vår undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Som grund för sammanfattningen använde vi oss av följande underlag: aktivitetsplan/undervisningsplan, lärloggar, projektuppföljning. I vårt projekt har vi utgått från de didaktiska frågorna: Vad, hur, varför och vem för att få fatt i den pedagogiska processen. Här följer en sammanfattning kring vårt projekt.

Innehåll

    Lönnebergas sammanfattning av myrprojektet.

     Vi började vårt myrprojekt med att göra en mind-map med barnen kring deras kunskaper om myror. Vad vet ni om myror? vad skulle ni vilja veta om myror? 

     

     Dessa frågor blev starten till att utforska myrorna och deras värld. Vi har vi utforskat på olika sätt och med olika verktyg. Barnens frågeställningar och funderingar är det som fört vårt projekt framåt och gett oss nya frågor att undersöka. Vi har följt en myrstack i Lill-Jansskogen för att kunna se myrorna på nära håll och vad som händer i stacken under de olika årstiderna.

 

     För att undersöka myrorna har vi använt oss av olika digitala verktyg såsom förstoringsägg, mobiltelefon och projektor. Barnen har getts möjlighet att arbeta med myror genom olika inriktningar; skapande, bygg-konstruktion, rörelse, lekar, blue-bot, reflektioner och samtal. Genom att utforska myrorna genom ett transdisciplinärt lärande har de olika disciplinerna flätats samman. Vi upplever att barnen har tagit till sig ny information kring myrorna genom våra reflektioner, informationsprogram, bilder och samtal. Under barnens samtal med oss pedagoger och varandra har vi kunnat höra barnen använda sina nyvunna kunskaper och nya begrepp för att prata kring myrorna. 

När vi besökt myrstacken så har barnen pratat om vad myrorna behöver och vad som händer när man förstör eller dödar myror. Vi lånade in några myror till avdelningen som skulle bo här hos oss ett tag men myrorna överlevde inte och detta gav oss tillfälle att prata om varför, hur och vad som hände. Barnen reflekterar mycket kring vad de lärt sig och samtalar gärna med varandra om sina kunskaper. 

     Några frågor har varit viktiga att undersöka då detta är frågor som uppkommer kontinuerligt. Dessa frågor handlar om drottningen, giftet som myrorna sprutar, toaletten i myrstacken samt varför bara hanar har vingar? 
För att få reda på information kring myrorna har vi använt oss av olika små program exempelvis djurverket och djur som förändrar världen. Dessa program har vi sett flera gånger för att barnen hela tiden hör/upptäcker något nytt som sägs om myrorna och hur de lever. Dessa kunskaper har vi sedan kunnat applicera på vårt utforskande i skogen och under våra reflektionssamlingar. Barnen har skapat en myrstack tillsammans med en stor kartong och sedan gjort myror som fått flytta in där. 

 

     Vi märkte att i början av projektet relaterade barnen myrorna till sig själva och "förmänskligade" myrorna med frågor som om myrorna hade några syskon eller några kompisar. De lekte myror som mamma, pappa, barn och hämtade myrbarnen från förskola. I slutet av projektet har vi sett ett annat kunnande, barnen jämför inte myrorna med sig själva längre utan de jämför olika myrsorter eller honor och hanar med varandra. 

 

     I slutet på projektet har vi återigen gjort en mind-map om vad barnen har för kunskaper kring myrorna. Det blir tydligt för oss när vi jämför den första med den sista hur mycket barnen verkligen har lärt sig och kommit underfund med under projektets gång. 

 

Återkoppling till läroplans tre förtydliga områden

projektet har gett barnen erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation Med språk avser vi all de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka sig

 Ekologi

 Biologi

 Skapande

 Bygg-Konstruktion 

 Hypoteser 

 Frågeställningar 

 Antropomorfism
 

Antal
 
Mängd

Volym 

Massa 

Jämföra 

Klassificera

 

Samtal-Lyssna-dialog

Lera

Dans 

Rörelse 

Reflektion 

Böcker 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18