👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans dag

Skapad 2021-05-21 08:35 i Föräldrakooperativet Myggan Fristående förskolor
Förskola
Vi firar förskolans dag och alla som vill får klä ut sig till troll. Lunchen serveras ute och vi gör roliga aktiviteter under dagen.

Innehåll

Förskolans dag!

 

*Samling med trollsånger.

-Ålle Bolle

-När trollmor har lagt sina elva små troll

-Troll (å ser du trollen)

 

*Promenadspår (Barnkonventionen)

 

*Reflektion och samtal tillsammans med barnen, om promenadstigen.

 

*Busigt troll kommer och skräpar ner.

11:00 Dax för trollgryta

 

*Sångstund om skräp

-Skräpa, skräpa skräpa upp här ska vi faktiskt skräpa upp...

-Vi sopar och städar och krattar igen...

-Skräpagubben, skräpagubben sover du, sover du....

 

*Skapande med vårt skräp (återvinning)

Avslutning: Musik , dans och överraskning.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18