👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nalle Brunos vår

Skapad 2021-05-21 10:07 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
På ett lekfullt och fantasifullt sätt ska barnen få föra fram sina tankar och reflektioner utifrån boken Nalle Brunos vår.

Innehåll

 • Mål: Målet är att barnens literacy ska utvecklas och barnen ska därför ges möjlighet till att uttrycka sig och föra fram sina reflektioner kring bokens innehåll på ett lekfullt och fantasifullt sätt. 

Syfte: Syftet är att synliggöra barnens tankar och intressen samt låta barnens fantasi sprudla. Barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin fantasi, sina uttryck och sina tankar. 

Aktivitet: De aktiviteter som barnen ska få utföra utifrån ovanstående mål och syfte är en bildpromenad, där barnen ges möjlighet till att fritt föra fram sin fantasi och sina tankar kring bokens bilder.


Barnen ska även ta del av ett högläsningstillfälle där boken läses upp av lärandestudenten.

 

Barnen ska ges möjlighet till att rita teckningar på innehållet i boken samt på en fortsättning av boken.

 

Barnen ska även få plantera solrosfrön och pumpakärnor då detta utförs i handlingen i boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18