👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, musik, ackompanjera och timing, åk 1

Skapad 2021-05-21 10:52 i Nåntunaskolan Uppsala
ackordspel och timing åk 1
Grundskola 1 Musik
Du kommer i det här arbetsområdet få öva på att spela ackord på ukulele.

Innehåll

Syfte

Musikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Genom undervisningen inom detta område får eleverna träna på förmågan att använda musik som kommunikationsmedel genom att utveckla sin kunskap kring att använda musikinstrumentet ukulele. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningens innehåll 

Du kommer få öva ackordspel på ukulele genom att träna på att spela olika låtar med ackorden D och A7. Vi kommer träna gemensamt hela klassen tillsammans. Som hjälpverktyg har du bilder av ackorden och bakgrundsmusik att spela till.

Bedömning

För godtagbara kunskaper ska du kunna:

 • ta ackordet D 
 • ibland spela i takt till sången

 

 Bedömning kommer ske fortlöpande under klassens musiklektioner samt i mindre grupp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 1-6, ackompanjera och timing, åk 1

insats krävs
godtagbara kunskaper
Spela & ackompanjera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Timing
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.