👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ej Ramkursplan i teckenspråk som modersmål

Skapad 2021-05-21 11:22 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola F
Teckenspråk som modersmål

Innehåll

Årskurs 1-3

 

Teckna, lyssna och samtala

 

-Strategier för att tillgodogöra sig teckenspråkiga texter utifrån textens form och innehåll.

 

-Strategier för att planera och producera olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen. Berättande för olika mottagare.

 

-Teckenspråkets struktur i satser. Olika typer av satser och andra icke manuella grammatiska markörer 

 

-Samtal med fokus på innehåll. Olika former för att ge och ta ordet, ge och ta emot återkoppling på vad som har sagts, samt för att påkalla och behålla uppmärksamhet.

 

-Tecken, fraser, och satser i jämförelse med svenskan

Berättande texter för barn till exempel sagor och myter från olika tider.

-Berättande texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 

-Beskrivande och förklarande texter för barn.

Språkbruk

 

-Tecken, fraser och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

-Teckenspråkstolkning och hur man går till väga vid tolkade samtal till exempel hur tolk används tolkens uppgift och tystnadsplikt.

 

 

Kultur och språk

 

-Teckenspråkigt beteende i olika kommunikativa situationer och hur de visuella villkoren präglar beteendet.

 

- Teckenspråk i teater och poesi