👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7-9 Grundsärskolan vt2021

Skapad 2021-05-21 11:56 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa sagor, se filmer, skriva, läsa, träna på att göra redovisningar, rangordna ord i alfabetisk ordning och mycket mer.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

  • Skriva text till bilder
  • komponera ihop en egen saga
  • Skriva en informationstext om ett yrke
  • Jämföra sagor
  • Träna på att ställa frågor, argumentera m.m.
  • Träna på alfabetisk ordning och rangordna saker efter alfabetisk ordning
  • Lyssna var i ett ord en viss bokstavs hörs

Matriser

Sv
Svenska

Genomgått ämnesområde
Uppnår ett E i betyg
Uppnår ett C i betyg
Uppnår ett A i betyg
Samtala
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Presentationer
Eleven kan medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Läsförståelse
Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra texter
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
Resonemang och budskap
Eleven kan bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Skriva texter
.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte. Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Skriva för hand och på dator
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Alfabetisk ordning
Eleven kan medverka i att söka information där sökorden är i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är i alfabetisk ordning.
Källkritik
Göra något övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Föra enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.