👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Discussing India

Skapad 2021-05-21 14:32 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta arbetsområde kommer eleverna få läsa på om ett engelsktalande land: Indien! Därefter kommer de diskutera landet.

Innehåll

Eleverna läser på om Indien. 

Klassen startar med att läsa på om landet i CLIO. Därefter kan ytterligare fakta hittas på nätet. 

Efter inläsning diskuterar eleverna i grupper vad de lärt sig om Indien vad det gäller Sports, History & Politics, Religion & Holidays and Food. 

Fokus under diskussionen är att jämföra vardagsliv och kulturella aspekter med sina egna erfarenheter (se matris). 

Matriser

En
An English Speaking Country

Discussion

F
E
C
A
Samtala
Du behöver förbättra din engelska för att den ska gå att förstå.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera och jämföra
Du jämför inte några företeelser.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Strategi för muntlig interaktion
Du visar inte att du kan t.ex. omformulera för att hjälpa en diskussionspartner att förstå. Alternativt visar du inte att du klarar av att fråga efter förklaringar för att själv förstå.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.