👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning: Hakims bok

Skapad 2021-05-21 17:52 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få läsa en berättande text. Boken vi börjar läsa heter ”Hakims bok”. Syftet är att utveckla läsförståelse och ordförrådet samt förmågan att föra samtal och diskussion kring textens budskap.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att läsa och arbeta med boken "Hakims bok" som är skriven av Pernilla Gesén. Du ska kunna läsa och förstå det du läser med hjälp av olika lässtrategier. Du ska kunna reda ut oklarheter. Du ska också kunna sammanfatta och dra egna slutsatser om det lästa, jämföra med dina egna erfarenheter samt berätta om din upplevelse av texten.

 

Tidsplan

Vecka 20–23

 

 Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa och lyssna på boken högt och enskilt. Vi kommer att fokusera om samtala om boken före, efter och under.

Vi kommer att läsa hemma varje vecka, där vi läser tyst för oss själva och sedan högt för en vuxen. Vi använder oss av läsprotokoll.

Vi kommer öva på läsförståelse och utveckla begreppsförråd genom att återberätta och sammanfatta boken muntligt och skriftligt. Material hämtas från, Nypon förlag. Länk: https://www.nyponforlag.se/wp-content/uploads/2020/07/Bara_vara_vanner_elevmaterial.pdf

Vi kommer att fördjupa oss i begreppen: vänskap, besvikelse, sorg, utfrysning, tuffhet, integration 

 

Vi kommer att samtala kring bokens form och innehåll i mindre grupper samt träna på att kunna använda olika lässtrategier.Vi kommer att använda oss av samtalsmodellen SAKTA när vi samtalar om bokens innehåll och Venn-diagram när vi jämför mig själv med huvudkaraktären i boken.

 

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?  

Inom detta arbetsområde kommer vi att fokusera på skönlitterär läsning och läsförståelse. Du kommer att få öva på följande:

 • använda olika lässtrategier
 • sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • dra enkla slutsatser.
 • granska och värdera innehåll och språk
 • visa att du ha begripit textens innehåll genom att besvara på frågor.

Bedömningen kommer att ske utifrån följande förmågor:

 • Tala om samtala i olika sammanhang.
 • Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • Skriva texter för olika syften och mottagare.

 

Utvärdering

Du kommer att få visa dina kunskaper under lektionerna genom att engagerat lyssna, läsa och samtala samt göra arbetsuppgifterna. 

 

Ansvariga lärare: Despina Björkén och Eva Kousi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Venn-diagram, Jag själv och huvudpersonen

 • Fyrfältare, Ordförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6