👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 NP Delprov A 2021 Muntligt anförande i temat "Att göra gott?"

Skapad 2021-05-22 18:01 i Södra latins gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska

Innehåll

NP Delprov A 2021 Muntligt anförande i temat "Att göra gott?" 

Matriser

Sve
Svenska 1 NP Delprov A: Muntligt anförande

E
D (för delprovsbetyget endast)
C
B (för delprovsbetyget endast)
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat "att göra gott?" Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt.
Dispostion
Anförandet är samman­hängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträng­ ning.
Språket är ledigt, dvs. eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning: Delprovsbetyg
Anförandet är till viss del anpassat till kommunikations­situationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till gruppens temabearbetning.
Anförandet är anpassat till kommunikations­situationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till gruppens temabearbetning.
Anförandet är väl anpassat till kommunikations­situationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till gruppens tema­bearbetning.