👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Bygga kulbana

Skapad 2021-05-22 19:18 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Eleverna bygger en kulbana som ska fungera som ett timglas. Det ska ta exakt 10 sekunder för kulan att åka igenom elevens bana.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kommer att få bygga en kulbana i din basgrupp. Kulan ska gå igenom banan på 15 sek. Du får använda dig av material som kan ta med hemifrån som toarullar, pet-flaskor och liknande.

Innehåll

Uppgift

Du ska bygga en kulbana av papper och annat material. Det ska ta så nära 15 sekunder för kulan ta sig igenom. Bygget är väldigt fritt och använd er fantasi när ni bygger! Man kan göra loopar, fritt fall, bygga hålrum osv. Tänk på hur du kan utnyttja kraft och gravitation. Du kommer att få göra en utvärdering där du självständigt kommer att få berätta om ert arbete.

Vad bedöms?

Jag kommer titta på hur du arbetar, använder material/verktyg samt hur ni ändrar och anpassar ert bygge för att hamna så nära 15 sekunder som möjligt. Jag tittar även på era lösningar på olika problem som uppkommer under byggets gång. Jag kommer att titta på er skiss och jämföra med er konstruktion. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6