👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-05-23 12:26 i Förskolan Kvarnen Falun
Förskola
Matematiska begrepp grundläggs i förskolan. I lekens form, i samtal och under laborativa aktiviteter stimuleras barnens matematiska förmågor.

Innehåll

Matematik(problemlösning och metodutveckling)

Matematisk inlärning sker när vi provar och använder olika idéer genom att:

utforska matematik med kroppen i olika miljöer, som när man klättrar på en sten, balanserar på ett liggande träd eller gungar i en hängmatta

utmanas kroppsligt i naturen med att få en matematisk förståelse för höjd, längd, vikt och tyngdlagen

utmanas kroppsligt i naturen för att förstå matematiska förmågor med sin egen med att bära, hänga, kasta, klättra, hålla i 

se, följa, fortsätta och översätta mönster när vi skapar, studerar naturen, väver, syr och skapar i olika material

utläsa enkla diagram och jämförelser i storlek när vi demokratiskt röstar eller jämför i olika uppdrag

benämna siffror, känna igen antal och koppla ihop till antalet i Matte på burk uppdrag, i tallinje- och antallekar

addera, subtrahera, dividera och dela i bråk när vi får matematiska uppdrag, i vår rollek och när vi pusslar och spelar spel

resonera om rum, perspektiv och tid i vår vardag och i olika miljöer

jämföra, resonera om och utforska kring antal, volym, massa, höjd, mängd, längd och vikt i olika material i naturen

memorera, sortera och para ihop i spel, pussel och matematiska uppdrag

förstå och använda sig av matematiska begrepp vi lär via sagor, ramsor, matematiska uppdrag och när vi väver, syr samt skapar 

upplever färger och former när vi ritar, målar och skriver

bygga, konstruera och skapa i olika material, tekniker och redskap inomhus, i vår skog och på olika lekplatser

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18