👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2021-05-23 13:17 i Förskolan Kvarnen Falun
Förskola
Utveckla förståelse och intresse för naturvetenskap och naturens kretslopp. Utveckla förståelse om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Utveckla intresse för och kunskap om natur, djur och växter. Utveckla intresse och kunskap för kemikaliska processer, fysikaliska fenomen och teknik.

Innehåll

Naturvetenskap, vi lär oss om den fysiska världen och hur den fungerar.

Fysik, vi skapar ett intresse för fundamentala krafter och fenomen som styr naturen. Vi fördjupar oss i naturens olika energikällor och hur vi ska bevara världens energiresurser och minska föroreningar. Vi visar på hur vi ska leva för att bevara vår miljö. 

Kemi, vi skapar ett intresse för grundämnen och kemiska processer och dess egenskaper samt reaktioner med varandra, när vi experimenterar tillsammans och studerar vårt väder och temperatur under hela året.

Biologi, vi skapar ett intresse för våra djur som insekter, dinosaurier, fiskar, skogens djur, regnskogens djur och vilda djur i varmare länder. Vi studera vår närmiljö med träd och växter, men även i andra klimat och miljöer som ligger längre bort med stora hav, höga berg och sprutande vulkaner.

Geovetenskap och astronomi, vi utvecklar ett intresse för vår planet jorden, andra planeter och rymden.

Medicin, vi skapar ett intresse för människokroppen, god hälsa och kroppens sjukdomar. 

Teknik är något människan uppfunnit för att det behövts och vi skapar ett intresse i att uppfinna själva och upptäcka vad andra har uppfunnit i vår värld. Digitalisering ingår i teknik.

 

Vi använder oss av Go bokens fakta böcker och CD skivor och Naturskolans böcker om Naturvetenskap

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18