👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema fåglar i förskoleklass

Skapad 2021-05-23 13:16 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola F NO (år 1-3)
Fåglar ser vi utomhus överallt! Under detta temaarbete ska du få lära dig mer om just de fåglar som finns nära oss. Vad är egentligen en fågel och hur lever dem? Vad heter de och hur ser de ut? Häng med in i fåglarnas spännande värld!

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla dina kunskaper om och ditt intresse för fåglar i vår närhet, hur de ser ut, vad de heter och vad de behöver för att överleva. Du ska också få lära dig hur du kan ta reda på fakta för att lära dig mer.

 

Lärandemål

Detta ska du får lära dig om

 • namnen på och vad som utmärker några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • fågelns olika delar

Viktiga begrepp

 • fågel
 • ägg
 • näbb
 • vingar
 • klor
 • stannfågel
 • flyttfågel
 • häcka
 • revir
 • fakta

Undervisning

Så här ska vi arbeta för att nå målen

 • gemensamma genomgångar och övningar.
 • fältobservationer i vår närmiljö och studiebesök på Naturum.
 • göra en tankekarta om fåglar.
 • titta på faktafilmer om fåglar.
 • skriva en enkel faktatext om en fågel.
 • rita och måla av fåglar.

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att du

 • deltar i gemensamma genomgångar, aktiviteter och fältobservationer.
 • deltar i skrivandet av en tankekarta om fåglar.
 • på ett enkelt sätt kan berätta om skillnaden mellan stann- och flyttfåglar.
 • känner igen och kan namnge några fåglar.

Matriser

NO
Tema fåglar

Deltagande
På väg
Kan
Fältobservationer och studiebesök
 • Gr lgr11  -
Jag försöker med stöd delta i studiebesök och observationer av närmiljön.
Jag deltar aktivt i studiebesök och observationer av närmiljön
Gemensamt skapande av tankekarta och faktaplansch
 • Gr lgr11  -
Jag försöker med stöd att delta i skapandet av en tankekarta och en faktaplansch.
Jag deltar aktivt i skapandet av en tankekarta och en faktaplansch.

Fakta om fåglar

På väg
Kan
Olika fågelarter
 • Gr lgr11  -
Jag försöker med stöd känna igen och namnge några olika fåglar som finns i vår närmiljö.
Jag känner igen och kan namnge några fåglar som finns i vår närmiljö.
Fågelns kroppsdelar
 • Gr lgr11  -
Jag försöker med stöd namnge några av fågelns kroppsdelar
Jag kan namnge flera av fågelns kroppsdelar.
Stann- och flyttfåglar
 • Gr lgr11  -
Jag försöker med stöd förklara skillnaden mellan stann- och flyttfåglar.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan stann- och flyttfåglar.
Faktasökande
 • Gr lgr11  -
Jag försöker med stöd förklara vad fakta innebär och hur man kan ta reda på fakta.
Jag kan förklara vad fakta innebär och jag kan ge enkla exempel på hur man kan ta reda på fakta.